Publicitate

 Tribuna Învăţământului – revista naţională a educaţiei româneşti
 Tribuna Învăţământului este revista naţională a şcolii româneşti, fondată în anul 1949. În istoria sa de aproape șapte decenii, a devenit un nume de prestigiu al educaţiei, un adevărat brand al învăţământului românesc în spaţiul publicistic.

Arie de acoperire: învăţământul preuniversitar şi universitar
Revista este publicaţie săptămânală (apare lunea) şi se difuzează în unităţile de învăţământ din mediul preuniversitar. În ultimii ani, revista s-a deschis şi către spațiul universitar.

Prin intermediul site-ului, revista este accesibilă tuturor celor interesați de domeniul educației și de tematica promovată. Site-ul este accesat de un număr de 27.000 – 30.000 vizitatori unici lunar, ceea ce atestă succesul revistei în rândul publicului. De asemenea, Tribuna Învățământului este accesibilă prin intermediul paginii de Facebook.

Receptare publică: revista oficială a educaţiei din România
În prezent, Tribuna Învăţământului este o revistă respectată la nivelul sistemului, fiind receptată ca publicaţia oficială a educaţiei din România. Revista are autoritate şi credibilitate în rândul publicului său, fiind o sursă autorizată de informaţie şi un vector de opinie important la nivelul sistemului.

Un atu incontestabil: singura revistă naţională de profil din ţară
Tribuna Învăţământului este singura revistă de profil la nivel naţional. Practic, nu are concurenţă în spațiul mediatic românesc. Avantajul unicității este susținut de  istorie, valoare şi prestigiu, care o recomandă ca pe o revistă de calitate.

Publicul revistei: comunitatea educaţională din România
Fiind revista naţională a educaţiei româneşti, Tribuna Învăţământului se adresează în primul rînd oamenilor şcolii, în rândul cărora intră marea categorie a cadrelor didactice şi, de asemenea, cea a personalului nedidactic. Revista este citită săptămânal de un public larg, care cuprinde o parte importantă a personalului didactic şi nedidactic din învăţământul românesc. Adresabilitatea revistei nu este limitată însă la cadrele didactice şi nedidactice, ci vizează comunitatea educaţională în ansamblul ei, care include părinţi, elevi, instituţii şi organizaţii din domeniul educaţiei sau din arii adiacente de interes.

 Adresabilitate largă, potenţial important de informare
În aceste date, revista Tribuna Învăţământului are o adresabilitate vastă, care implică, prioritar, publicul din interiorul sistemului de învăţământ (cadre didactice, elevi, părinți). În consecinţă, potenţialul ei ca vector de informare şi diseminare a mesajelor publicitare (advertoriale, machete, interviuri, comunicate etc.) este unul foarte important.

Descriere tehnică
Tribuna Învăţământului apare în format glossy, 96 pagini, lunar, fiind integral policromă. În spaţiul mass-media din România, Tribuna Învăţământului este o revistă quality, situată în elita presei scrise.

Date fiind statutul, aria de difuzare și calitatea revistei, în materie de publicitateTribuna Învăţământului prezintă interes pentru o gamă largă de instituţii: edituri, universități, organizaţii, companii multinaţionale, societăţi, bănci, firme, ONG-uri etc., care doresc să-şi promoveze, în paginile ei sau/și pe site-ul publicației, serviciile, produsele, proiectele, programele ori evenimentele.

Tribuna Învățământului este cel mai bun mijloc de promovare în comunitatea educațională din România, care cuprinde milioane de membri (cadre didactice și nedidactice, elevi, părinți, „stakeholderi” etc.).

Vă invităm să vă promovați produsele, serviciile, ofertele, programele, proiectele, evenimentele în paginile Tribunei Învățământului, într-o revistă de calitate (print și online), în condiții de excepție. 

Detalii, la telefon: 0769.016.884 sau pe email: sorin.ivan@tribunainvatamantului.ro.