Propunerile Consorțiului Universitaria pentru îmbunătățirea Proiectului Legii Învățământului Superior

Propunerile Consorțiului Universitaria pentru îmbunătățirea Proiectului Legii Învățământului SuperiorReprezentanţii Consorţiului Universitaria şi cei ai Ministerului Educaţiei au discutat pe marginea proiectului de lege a învățământului superior. Astfel, printre propunerile universitarilor se numără reprezentarea în comisiile consultative, finanţarea, dar şi prelungirea statutului de titular al cadrelor didactice peste vârsta de pensionare, propuneri care au fost agreate de Ministerul Educaţiei, potrivit unui comunicat de presă.

Concret, pentru o reprezentare echitabilă în comisiile consultative ale Ministerului Educaţiei a tuturor consorţiilor universitare, a tuturor centrelor universitare şi a tuturor domeniilor de studii fundamentale şi ramurilor de ştiinţă (matematică şi ştiinţe ale naturii; ştiinţe inginereşti; ştiinţe biologice şi biomedicale; ştiinţe sociale; ştiinţe umaniste şi arte; ştiinţa sportului şi a educaţiei fizice), reprezentanţii consorţiului au solicitat introducerea unui alineat nou.

De asemenea, componenţa comisiilor naţionale prevăzute la alin. (2) va asigura reprezentarea proporţională conform numărului de cadre didactice titulare în universităţi acreditate şi tuturor domeniilor de studii fundamentale şi ramurilor de ştiinţă – matematică şi ştiinţe ale naturii; ştiinţe inginereşti; ştiinţe biologice şi biomedicale; ştiinţe sociale; ştiinţe umaniste şi arte; ştiinţa sportului şi a educaţiei fizice.

O altă propunere avansată de universitari a fost cea potrivit căreia legea trebuie să prevadă că instituţiilor de învăţământ superior de stat li se alocă o finanţare suplimentară de minimum 45% raportat la finanţarea de bază, pe baza criteriilor şi a standardelor de calitate stabilite de Comisia Naţională a Finanţării Învăţământului Superior (CONFIS) şi aprobate de Ministerul Educaţiei.

În plus, în proiectul de lege trebuie precizat că Ministerul Educaţiei asigură finanţarea de bază pentru instituţiile de învăţământ superior de stat, prin granturi de studii calculate pe baza costului mediu per student echivalent pe cicluri, domenii de studii şi pe limbă de predare, inclusiv pentru învăţământul superior dual. Granturile de studii vor fi alocate prioritar spre acele domenii care asigură dezvoltarea sustenabilă şi competitivă a societăţii.

Tot CNFIS, potrivit universitarilor, trebuie să fie cel care propune metodologia de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior şi stabileşte anual costul mediu per student echivalent pe cicluri şi domenii de studii, inclusiv pentru învăţământul superior dual.

Alte propuneri: „Pentru a reduce deficitul de cadre didactice pentru învăţământul preuniversitar în specializările din domenii STEM se va creşte finanţarea per student echivalent la acele specializări publicate anual de Ministerul Educaţiei prin aplicarea unui coeficient suplimentar de 1.2 la coeficienţii de finanţare calculaţi de CNFIS. (…) Ministerul Educaţiei poate finanţa cercetarea ştiinţifică universitară, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei”.

În plus, reprezentanţii Ministerului Educaţiei au luat act de propunerea Consorţiului Universitaria de modificare a proiectului de lege a învăţământului superior în ceea ce priveşte procedura pentru prelungirea statutului de titular al cadrelor didactice peste vârsta de pensionare.

În acest sens, s-a propus aplicarea principiului autonomiei universitare în procesul de aprobare a prelungirii statutului de titular pentru personalul din învăţământul superior după vârsta legală de pensionare. Concret, la propunerea facultăților și a departamentelor (cu avizul conform al consiliilor de administraţie), prin senatele universitare, vor decide criteriile de performanţă pentru prelungirea statutului de titular al cadrelor didactice de peste 65 de ani.

De asemenea, că acele Cadrele didactice pensionate care nu vor avea ccalitatea de titular pot fi plătite şi cu ora sau se pot reîncadra în învăţământul universitar în poziţii de cercetare, prin concurs.

„În afara propunerilor deja agreate la punctul I, Ministerul Educaţiei va lua în calcul şi propunerile punctuale transmise în procesul de consultare publică de fiecare dintre universităţile membre ale Consorţiului Universitaria” se mai specifică în comunicatul semnat de ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, şi de preşedintele Consorţiului Universitaria, rectorul Universității din București, Marian Preda.