Reducerea orarului la clasele de început de ciclu

28
Ore reduse
Din anul școlar 2020-2021 ar urma să se aplice reducerea numărului de ore pentru clasele de început de ciclu școlar: pregătitoare, a V-a, a IX-a

Se află în dezbatere proiectul unei ordonanțe de urgență a guvernului prin care Legea nr. 1/2011 a educației naționale să suporte mai multe modificări determinate de contextul actual, aplicabile la nivel preuniversitar, universitar etc.

Unele dintre modificări vizează modalitatea de aprobare a numărului de ore din planurile-cadru ale învățământului preuniversitar și concretizarea pentru viitorul an școlar. Pe această bază, din toată reducerea numărului de ore din planurile-cadru deja legiferată, din anul școlar 2020-2021 ar urma să se aplice numai prevederile pentru clasele de început de ciclu școlar: pregătitoare, a V-a, a IX-a.

Modificată anterior încă din noiembrie, anul trecut, Legea nr. 1/2011 a educației naționale prevede în medie săptămânal 20 de ore la ciclul primar (de la 19-22 de ore, în prezent), 25 de ore la gimnaziu (de la 26-34, acum), 30 de ore la liceu (în prezent, și 36 de ore). Prin încă o modificare (deocamdată, doar proiectată), legea ar urma să prevadă aplicarea reducerilor în anul școlar 2020-2021 numai la clasele de început de ciclu și ulterior să se generalizeze: „Numărul de ore alocat disciplinelor de studiu/modulelor de pregătire, stabilit prin planurile-cadru, se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării și se aplică pentru clasele de început de ciclu, respectiv clasa pregătitoare, clasa a V-a și clasa a IX-a, începând din anul școlar 2020-2021. Aplicarea prevederilor alin. (11) se va finaliza pentru toate clasele până la începerea anului școlar 2025- 2026”.

În general, în condiții precum cele din perioada actuală, numărul de ore din planurile-cadru ar urma să poată fi modificat prin ordin al ministrului: „ În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a beneficiarilor direcți ai sistemului de educație în unitățile de învățământ, ca urmare a deciziei autorităților competente, Ministerul Educației și Cercetării poate modifica prin ordin de ministru numărul de ore alocat disciplinelor de studiu/modulelor de pregătire prin planurile-cadru de învăţământ, precum și ponderea numărului de ore de predare şi evaluare în programa școlară aprobată”.

Articol de Florin ANTONESCU