Proiect educaţional european dedicat sărbătoririi centenarului Unirii

Proiectul intitulat „Unitate prin cultură şi tradiţii“ se organizează ca un parteneriat educaţional între Şcoala Gimnazială 117 din Bucureşti şi Academia Europeană a Societăţii Civile (cu sediul la Chişinău; http://academiaesc.blogspot.com). O cavalcadă de evenimente se vor desfăşura în perioada mai 2017 – decembrie 2018, proiectul fiind dedicat sărbătoririi centenarului Unirii.
Obiectivul strategic al proiectului, „Educarea elevilor prin valori culturale şi tradiţii artistice româneşti, deschise către cultura universală“, se va implementa sub diverse forme: întâlniri cu oameni de cultură şi artă, concursuri de creaţie literară şi artistică, participări la Festivalul-Concurs Internaţional al Talentelor Lumii „Micul Prinţ“ (https://talentelelumii.blogspot.com), la Festivalul Internaţional de Poezie „Renata Verejanu“ (http://festivaldepoezie.blogspot.com), expoziţii de artă plastică şi fotografică, publicarea de articole legate de acţiunile din proiect în revista Micul prinţ (http://revistamiculprint.blogspot.ro), ziarul Copiii Europei, revista literară Magia adolescenţei a Şcolii 117, revista internaţională Education Without Borders, editată de un colectiv de elevi şi profesori din Şcoala 117, schimburi de delegaţii formate din elevi şi profesori de la şcoli din Bucureşti şi Chişinău, în cadrul unor sub-proiecte de tip Şcoli-surori din
Ţări-surori.

Evenimentul de lansare a proiectului a avut loc pe 4 mai 2017, la Şcoala Gimnazială 117, care are vocaţie de şcoală europeană, fapt atestat prin Diploma de Şcoală Europeană acordată de Ministerul Educaţiei pentru perioada 2012–2014, respectiv 2015–2018. Evenimentul a constat într-o întâlnire a elevilor din clasele VI–VIII pasionaţi de poezie cu renumita poetă Renata Verejanu de la Chişinău, care este preşedintele Academiei Europene a Societăţii Civile, şi dl Daniel Verejanu (membru în boardul de conducere al AESC), cercetător ştiinţific la Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Întâmpinaţi cu pâine şi sare, după tradiţie, oaspeţii de la Chişinău au fost puternic impresionaţi de căldura primirii. Elevii cercului de teatru al şcolii, Actorie 117, au susţinut un recital compus din cele mai frumoase poezii ale renumitei poete din Basarabia, Renata Verejanu, aceasta apreciindu-i pe cei mai buni cu propriile sale cărţi şi autografe personalizate. Au recitat elevii Maria Danciu, Ioana Mocăniţa, Teodor Ion, Anca Tudorache, Maria Isabela Şerban, Cătălina Tudorache, Ada Stanciu, Ştefan Curelariu, îndrumaţi cu multă dăruire şi profesionalism de domnii Dragoş N. Savu, coordonator principal al echipei de tineri actori, Rareş Florin Stoica, coordonator principal, şi Vlad Nemeş, coordonator. Acţiunea se încadrează perfect în programul de activităţi educaţionale organizate de Clubul European ce funcţionează de peste şase ani la Şcoala Gimnazială 117.
De asemenea, au participat ca invitaţi şi un grup de elevi de la Şcoala Gimnazială Sfinţii Constantin şi Elena din Bucureşti, care au susţinut şi ei un microrecital de poezie. Au recitat elevele Alexia Flămânzeanu, Eva Demetrescu şi Alexandra Peţa, coordonate de doamnele profesoare Daniela Ţăpârdea şi Ioana Gramaticu, poeta română de la Chişinău oferind pe cărţile sale, şi de această dată, o ploaie de autografe.
După recital au avut loc discuţii între direcţiunea şcolii, coordonatorii de la Chişinău ai proiectului şi echipa de proiect de la Bucureşti (Adriana Stoica, Camelia Chiţa, Corina Mirescu, Adriana Cireş, Violeta Hubca şi Constantin Hărăbor) referitoare la modul de organizare şi implementare a proiectului.
 
Prof. Constantin Hărăbor, Şcoala 117, coautor şi coordonator de proiect,
prof. Violeta Hubca, Şcoala 117, ofiţer de proiect,
Renata VEREJANU, preşedintă a AESC, coautor şi coordonator de proiect,
cercetător ştiinţific drd. Daniel VEREJANU, AESC, ofiţer de proiect