Programe noi de educație și formare pentru dezvoltare durabilă

Programe noi de educație și formare pentru dezvoltare durabilă

A fost lansat Planul național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030. Planul a fost realizat prin accesarea de fonduri europene în cadrul proiectului România Durabilă, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Direcțiile prioritare de acțiune ale planului sunt:
1. Consolidarea și extinderea cadrului de guvernanță pentru dezvoltarea durabilă
2. Susținerea implementării SNDDR 2030 prin programe de educație și formare pentru dezvoltare durabilă
3. Promovarea principiilor și valorilor conceptului de dezvoltare durabilă
4. Monitorizarea, evaluarea implementării și revizuirea SNDDR 2030

În calitate de șef al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din Guvernul României, consilierul de stat Borbély László a subliniată în context: „Planul lansat este un instrument absolut necesar pentru implementarea țintelor Strategiei naționale de dezvoltare durabilă. Acesta vine în sprijinul cadrului instituțional pe care am reușit să îl consolidăm și ne oferă posibilitatea să acționăm organizat pentru a reuși să ne apropiem de dezideratul pe care ni-l dorim cu toții: o societate sustenabilă pentru generațiile actuale și viitoare. Viitorul sustenabil depinde însă în mare măsură de mobilizarea societății. De aceea, pe lângă această activitate instituțională, vom continua să fim implicați în parteneriate cu societatea civilă astfel încât să reușim formarea masei critice de cetățeni care contribuie activ la transformarea durabilă a societății.”
În mesajul transmis cu ocazia lansării Planului national de acțiune, prim-ministrul Nicolae Ciucă a formulat următorul apel: „Vă invit să lucrăm împreună pentru a avea o societate durabilă, adică o creștere economică solidă în beneficiul tuturor fără să periclităm șansele generației viitoare de a beneficia de un mediu sănătos.”