PROFESORUL SECOLULUI XXI – Proiect de cooperare Costeşti – Bacău

În anul 2016, între Municipiul Bacău şi Primăria Costeşti, raionul Ialoveni din Republica Moldova, a fost încheiat un  acord de cooperare al cărui obiectiv principal este organizarea unor schimburi de experienţă între cadre didactice şi elevi din cele două localităţi.
În acest context, Primăria Costeşti a propus Municipiului Bacău finanţarea proiectului „Pro­fesorul secolului XXI”, care presupune formarea unui număr de 15 cadre didactice din Costeşti. Furnizorul de formare este Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău, iar pro­gramul de formare, intitulat „Competenţe TIC şi profesorul secolului XXI”, urmează a se derula în perioada octombrie-decembrie 2017 atât în Bacău, cât şi în Costeşti.
Scopul acestui program de formare con­tinuă constă în dezvoltarea de competenţe TIC la cadrele didactice din învăţământul pre­­universitar, într-un context educaţional mo­dern, ce vizează atingerea abilităţilor de secol XXI, pentru a răspunde nevoilor de educaţie, evoluţie şi împlinire ale elevilor, în contextul societăţii bazate pe cunoaştere.
În această săptămână, cele 15 cadre didactice din Costeşti s-au aflat la Bacău pentru a participa la prima sesiune faţă în faţă din cadrul cursului de formare, care s-a desfăşurat la Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru”. Cu această ocazie, oaspeţii moldoveni au vizitat mai multe instituţii de învăţământ din judeţ, precum şi instituţii de cultură.
Gabriel LEAHU,
directorul Casei Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” Bacău