Profesorul român ce va conduce un for european

Profesorul român ce va conduce un for europeanUn profesor de la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu a fost ales recent pentru a face parte din conducerea celui mai important for european pentru studii doctorale.

Prof. univ. dr. habil. Andrei Terian, prorector în cercetare, inovare și internaționalizare al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu va face parte din Comitetul Director al Consiliului pentru Educație Doctorală din cadrul Asociației Universităților Europene (EUA-CDE).

Asociația Universităților Europene (EUA) reprezintă peste 800 de instituții de învățământ superior din 48 de țări europene, fiind cea mai importantă organizație pentru studii doctorale, cu standarde de calitate recunoscute la nivel mondial. Aceasta evaluează, în baza solicitărilor primite, gradul de atingere a acestora de către o anumită universitate și oferă sugestii în vederea îmbunătățirii nivelului calitativ. Interacțiunea pe care această universitate a avut-o cu forul european a început în anul 2013, când instituția a fost vizitată de asociația EUA.

Consiliul pentru Educație Doctorală (CDE) este componenta care reprezintă viziunea și politicile EUA cu privire la educația doctorală în Europa. Ghidul fundamental în această privință îl constituie Principiile și Recomandările Salzburg, adoptate în 2005, care stipulează conexiunea strânsă între educație doctorală și cercetare, autonomia doctoranzilor și flexibilitatea parcursului lor individual.

EUA-CDE este condus de către un Comitet Director (CD) alcătuit din zece membri, dintre care și Andrei Terian. Mandatul membrilor Consiliului Director este de trei ani, cu posibilitate de reînnoire. Este pentru prima oară când țara noastră reușește să pătrundă în conducerea acestei asociații într-o funcție de conducere.

Cu ocazia validării ca membru al Comitetului Director, prof. univ. dr. habil. Andrei Terian a precizat că prioritățile mandatului său le vor constitui reducerea disparităților dintre diversele țări europene la nivelul educației doctorale, garantarea autonomiei doctoranzilor ca tineri cercetători, instituționalizarea mai clară a postdoctoratului și promovarea valorilor și a imaginii ULBS pe plan internațional.