Primul pas către o familie

Primul pas către o familie

3.976 de copii (conform datelor din iunie 2020) trăiesc fără familie, în centre de plasament. La 30 iunie, erau funcționale 138 de centre de plasament. Sigur, copiii beneficiază acolo de măsuri de protecție specială: educație, îngrijire etc. Dar nu e casa lor, nu sunt în familie, ci eventual, ca în familie.

24 de copii dintre aceștia fac de-acum primul pas către familia adevărată și către propria casă: 4 apartamente de câte 6 locuri în Buzău. Au fost cumpărate, aranjate, mobilate, dotate ca parte a unui proces complex de dezinstituționalizare a copiilor și tinerilor derulat de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție (ANDPDCA), odată cu măsuri în sprijinul reintegrării în familie. Trecerea copiilor de la viața în instituție la cea firească, din mediul social, marchează finalul unui plan coerent de închidere a Complexului de Servicii Comunitare Nr. 2 din Buzău, plan coordonat și avizat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Buzău.

Mai mult decât locuință și gata, apartamentele copiilor reprezintă „un serviciu rezidențial apartamente, care oferă un mediu prietenos și familial copiilor, fiind totodată organizate servicii de suport pentru integrarea socio-profesională. Transferul copiilor dintr-un centru rezidențial mare în apartamente familiale a fost pregătit pas cu pas pentru a ne asigura că tranziția de la un mediu instituționalizat de viața în comunitate nu produce un stres emoțional supradimensionat”.

În calitate de președinte al ANDPDCA, Mădălina Turza accentuează: „Un obiectiv atins pentru ANDPDCA și un pas mare și important pe care echipa DGASPC Buzău l-a realizat cu consecvență și multă muncă. Acesta este spiritul și modul de acțiune pe care îl consider necesar pentru a duce la bun sfârșit procesul de dezinstituționalizare. Centrele mari aparțin trecutului și pentru aceasta trebuie să ne asigurăm că mobilizăm oamenii calificați și de bună credință, dar și resursele necesare, care să urmărească pas cu pas planurile de închidere. NU mai avem timp de pierdut!”

Actualmente, pentru închiderea centrelor de plasament, sunt în implementare 25 de proiecte, finanțate prin Programul Operațional Regional.

Retrospectiv, în România, originile trecerii copiilor din centre de plasament în apartamente și în case de tip familial se regăsesc în anul 1991.