Președintele Consiliului IMM-urilor, ales în Consiliul Consultativ al Facultății de Management a ASE

Președintele Consiliului IMM-urilor, ales în Consiliul Consultativ al Facultății de Management a ASE
Florin Jianu

Invocată constant ca deziderat, legătura dintre școală și viața reală își găsește o formă de concretizare prin conexiunea creată între mediul universitar și mediul economic odată cu alegerea președintelui Consililui Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), Florin Jianu, ca membru al Consiliului Consultativ al Facultății de Management a Academiei de Studii Economice din București pentru perioada 2020-2024.

Președintele celei mai mari organizații patronale la nivel național se alătură astfel comunității academice a ASE cu propria expertiză în domeniu, contribuind la îmbunătățirea programelor de studii, la educația și formarea absolvenților Facultății de Management a ASE.

Florin Jianu, președintele CNIPMMR: „Colaborarea dintre Consiliul Național al IMM-urilor și Academia de Studii Economice va cunoaște în perioada următoare o intensificare. Îmi propun ca din poziția de membru în Consiliul Consultativ al Facultății de Management să susțin elemente suplimentare care să fie integrate în curriculumul facultății și care să susțină tranziția cât mai eficientă de la statutul de student la cel de angajat sau antreprenor și, de asemenea, să colaborăm intens în realizarea de studii, analize și cercetări care să stea la baza viitoarelor politici publice cu privire la internaționalizarea IMM-urilor sau dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul studenților”.

Prof. univ. dr. Ion Popa, decanul Facultății de Management a ASE: „Între Facultatea de Management din cadrul Academiei de Studii Economice și Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România există o constantă, îndelungată și rodnică relație de colaborare concretizată în proiecte comune, cooperare în realizarea unor lucrări de cercetare științifică și a unor manifestări de prestigiu. Începând cu anul universitar 2020-2021 această colaborare a fost consolidată prin cooptarea președintelui CNIPMMR, domnul Florin Jianu, în Consiliului Consultativ al Facultății de Management. Astfel, CNIPMMR va avea posibilitatea realizării unui contact direct cu mediul universitar economic la cea mai prestigioasă Facultate de Management din România, în timp ce Facultatea de Management va beneficia de expertiza CNIPMMR în domeniul mediului de afaceri, pentru racordarea mai bună a procesului educațional la realitățile și exigentele existente în economia contemporană globalizată”.