Premieră pentru învățământul universitar din România: 8 universități pilotează, anul acesta, programe de master didactic

Premieră pentru învățământul universitar din România: 8 universități pilotează, anul acesta, programe de master didactic

Pentru prima dată în România, opt universități pilotează, în acest an universitar, programe de studii universitare de master didactic, la forma de învățământ cu frecvență.

Tinerii care doresc să îmbrățișeze o carieră didactică au manifestat un deosebit interes față de această inițiativă, până în momentul de față fiind ocupate toate locurile scoase la concurs.

Cele opt instituții de învățământ superior care organizează programe de master didactic, pe locuri subvenționate de stat și domeniile aferente sunt: Universitatea Politehnică din București (specializări – Inginerie mecanică, Inginerie și management); Universitatea din București (specializări – Chimie, Biologie, Geografie, Limba și literatura română, Limba și literatura germane); Academia de Studii Economice din București (specializarea – Economie); Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (specializări – Educație fizică și sport, Teologie Ortodoxă, Biologie și Geografie); Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (specializări: în limba română – Informatică, Chimie și Istorie, în limba maghiară – Matematică, Informatică, Chimie și Istorie); Universitatea „Ovidius” din Constanța (specializări – Științe inginerești aplicate, Administrarea afacerilor, Psihologie și Biologie); (Universitatea din Craiova (specializări – Informatică, Calculatoare și tehnologia informației, Chimie și Biologie); Universitatea de Vest din Timișoara (specializări – Fizică, Educație fizică și sport, Chimie, Biologie și Geografie).

Masterul didactic este un program de formare inițială pentru cariera didactică, prevăzut în Legea Educației Naționale, Nr. 1/2011, dar care a fost implementat abia acum, prin ordinul de înființare și organizare semnat de ministrul Educației în luna iunie a acestui an.

Programul are o durată de doi ani și se adresează absolvenților cu diplomă de licență sau echivalentă, interesați să dezvolte o carieră didactică. Aceștia s-au putut înscrie la un program de master didactic din același domeniu fundamental, corespunzător specializării dobândite prin studiile de licență.

Conform ordinului menționat, trei dintre cele opt instituții de învățământ amintit – e vorba despre Universitatea Politehnică București (specializări – Inginerie mecanică și Inginerie și management), Academia de Studii Economice din București (specializări – Administrarea afacerilor, Economie, Contabilitate, Informatică economică)  și Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (specializări: Matematică și Informatică – în limba maghiară și Informatică și Chimie – în limba română) – au oferit candidaților și posibilitatea de a opta pentru obținerea unei duble specializări, aleasă din domeniul fundamental aferent domeniului înscris pe diploma de licență sau echivalentă a acestora.

Conform legii, universitățile pot organiza aceste programe de studii universitare de master didactic prin parteneriate între departamentele/facultățile de profil și structurile instituționale (departamente/facultăți) cu profil psihopedagogic.