Precizări ale ARACIS cu privire la evaluarea studiilor universitare de doctorat

Precizări ale ARACIS cu privire la evaluarea studiilor universitare de doctorat

În legătură cu afirmații apărute în spațiul public privind evaluarea studiilor universitare de doctorat, ARACIS – Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior face o serie de precizări:

Cadrul legal cu privire la evaluarea studiilor universitare de doctorat a fost clarificat în anul 2021, la 10 ani de la adoptarea Legii educației naționale nr. 1/2011, prin Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 22 din 31 martie 2021 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației. Același act normativ a introdus obligativitatea cooptării experților internaționali în toate procesele de evaluare externă a studiilor universitare de doctorat. Considerăm astfel că nu se impun, în prezent, modificări legislative cu privire la acest proces.

Ca urmare a modificării cadrului legal, la propunerea ARACIS, a fost posibilă adoptarea Ordinului Ministrului Educației nr. 3651 din 12 aprilie 2021 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare, iar în luna mai 2021 procesul de evaluare externă a fost deja demarat.

În numai 8 luni, ARACIS a realizat evaluarea a 50 de instituții organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD), precum și a fiecăruia dintre cele 398 de domenii de studii universitare de doctorat (DSD) pe care acestea le gestionează. Din fiecare comisie de experți evaluatori a făcut parte câte un expert internațional, ales din Registrul de Experți Evaluatori Internaționali, din care fac parte aproape 300 de cadre didactice, din 43 de țări. Experții internaționali au fost selectați în urma unui proces transparent, promovat de către ARACIS înspre rețelele internaționale care reprezintă agenții de asigurare a calității, dar și de către universitățile din România înspre universitățile partenere ale acestora și în baza unor criterii și standarde care au vizat activitatea profesională, calitatea de conducător de doctorat și experiența în domeniul asigurării calității.

Sistemul de evaluare și asigurare a calității în învățământul universitar a fost reglementat din anul 1993, odata cu înființarea Consiliului Național pentru Evaluare și Acreditare Academică (CNEAA), fiind unul dintre cele mai vechi sisteme de asigurare a calității din țările membre în Spațiul European al Învățământului Superior (European Higher Education Area – EHEA). ARACIS, la 17 ani de la înființare, funcționează în conformitate cu prevederile legale în vigoare la nivel național, dar și cu Standardele și liniile directoare pentru asigurarea calității în Spațiul European al Învățământului Superior (European Standards and Guidelines – ESG). Respectarea standardelor europene în domeniul asigurării calității învățământului superior este certificată prin calitatea de membru cu drepturi depline pe care ARACIS o are în ENQA (The European Association for Quality Assurance in Higher Education) și prin înregistrarea agenției în EQAR (The European Quality Assurance Register for Higher Education), organismele relevante în domeniu la nivel european, ARACIS bucurându-se de recunoaștere și prestigiu internațional indiscutabile.

Astfel, afirmațiile cu privire la lipsa unei componente internaționale în procesul de evaluare a studiilor doctorale și extrapolările generaliste gen «lipsa de strategii privind calitatea din învățământul superior» sunt nefondate, și au menirea să afecteze în mod nemeritat prestigiul tuturor universităților din România, al studenților, al absolvenților, al cadrelor didactice și al cercetătorilor care își desfășoară în mod onest și cu dedicație munca în cadrul comunităților academice respective, dar și de a trimite în derizoriu activitatea și eforturile ARACIS în ceea ce privește evaluarea externă și asigurarea calității învățământului universitar.

Agenția rămâne dedicată obiectivului de a contribui la îmbunătățirea rezultatelor sistemului de învățământ superior din România, prin creșterea impactului proceselor de evaluare și asigurare a calității, dar, în același timp, atragem atenția că, așa cum și legislația menționează, responsabilitatea principală pentru calitatea proceselor de predare-învățare-evaluare rămâne în sarcina universităților; acestea se bucură de autonomie conform Constituției României și legislației în vigoare, dar nu își pot îndeplini misiunea fără un sprijin adecvat din partea statului.

Detalii suplimentare cu privire la procesul de evaluare a studiilor universitare de doctorat pot fi accesate și aici https://www.aracis.ro/comunicat-aracis-a-finalizat-evaluarea-externa-a-studiilor-universitare-de-doctorat/.