Perspective asupra reorganizării anului școlar

Perspective asupra reorganizării anului școlar

Ordinul Ministerului Educației nr. 3505/31 martie 2022 precizează că anul școlar 2022-2023 începe la 1 septembrie 2022 și se încheie la 31 august 2023, având o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Orele de școală încep luni, 5 septembrie 2022 și se finalizează vineri, 16 iunie 2023. Pentru prima dată în ultimii ani este menționată în ordinul ministrului pentru structura anului școlar și data de terminare a vacanței de vară, 3 septembrie 2023. Implicit, data de începere a orelor de școală pentru viitorul an școlar va fi 4 septembrie 2023.

Alternanță cu posibile efecte pozitive

La o primă lectură a ordinului ministrului, apar, ca element diferit de structura anterioară a anului școlar, împărțirea cursurilor în cinci module de învățare care variază destul de puțin ca întindere, precum și un număr mai mare de săptămâni de zile de școală. Creșterea număru­lui zilelor de școală va elimina poate im­­presia conținuturilor învățării prevăzute în programele școlare parcurse „pe fugă“. Argumentația pro modificarea anului școlar are la bază studiul Eurydice „The Organisation of School Time, Primary and General Secondary Education 2020/21, Eurydice-Facts and Figures“ (https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/default/files/school_calendar_2020_21_0.pdf).

Pentru învățământul primar, perioada septembrie-decembrie 2022 este asemănătoare cu cea din alți ani școlari, singura excepție fiind data începerii anului școlar de către elevi, cu o săptămână mai devreme decât anterior.

Consider că alternanța modulelor de învățare aproximativ egale ca perioadă de desfășurare cu vacanțe poate avea efecte pozitive asupra întregului proces de predare-învățare-evaluare, asupra randamentului școlar și a stării de bine din cla­să/școală. Spre exemplu, în acest an școlar, elevii din învățământul primar au în­vățat astfel: școală 13 septembrie-22 oc­tombrie 2021, vacanță 23 octombrie-7 noiembrie 2021, școală 8 noiembrie-23 decembrie 2021, vacanță 24 decembrie 2021-9 ianuarie 2022, școală 10 ianuarie-14 aprilie 2022. Reiese că din 8 noiembrie 2021 până în 14 aprilie 2022 au fost șapte săptămâni de școală înainte de va­canța de iarnă, apoi 14 săptămâni de școală până la vacanța de primăvară. O împărțire ineficientă, care a influențat participarea activă a elevilor în desfășurarea lecțiilor și starea de bine a elevilor și a cadrelor didactice. Lipsa motivației elevilor de a se mai implica în rezolvarea diferi­telor sarcini de lucru sau în proiectele de la nivelul clasei/școlii a caractezizat ­finalul acestei perioade de desfășurarea a orelor.

Noutate: Săptămâna Verde

Dacă Programul Național „Școala altfel“ (Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5034/29.08.2016 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a Programului național „Școala altfel“) era deja cuprins în anii școlari anteriori, având inițial o pe­­rioadă de desfășurare precizată exact în structura anului școlar, apoi fiind stabilită prin decizia unității de învățământ, acum observăm includerea unui nou program, cel al „Săptămânii verzi“. Planificarea „Școlii altfel“ și a „Săptămânii verzi“ se află la decizia unității de învățământ.

Cum în noua structură se precizează că aceste programe se vor desfășura în perioada 27 februarie-16 iunie 2023 și că derularea lor nu se planifică în același interval de cursuri (modul de învățare), reiese că vor fi fixate în modulele de învățare IV și V. Nu există observații legate de ordinea implementării acestor programe în anul școlar 2022-2023.

Deocamdată, ordinul nu cuprinde și anexe cu detalii privind desfășurarea programului „Școala verde“. Implementarea viitoare a unui astfel de program a fost precizată de ministrul Sorin Cîmpeanu: „Susțin această propunere, o săptămână verde, în care elevii să poată ieși din școală și să înțeleagă, în natură, care sunt efectele schimbărilor climatice, care sunt efectele generale asupra mediului, și cele bune, și cele rele, pentru a putea face diferența și pentru a putea face alegeri inteligente“. De­­clarațiile sale au avut loc la lansarea în dezbatere publică a Raportului „Educația privind schimbările climatice și mediul în școli sustenabile“ (elaborat de Grupul de lucru pe tema educației cu privire la schimbări climatice și mediu înființat la nivelul Administrației Prezidențiale) (https://www.edupedu.ro/o-saptamana-verde-pentru-constientizarea-schimbarilor-climatice-ar-putea-fi-introdusa-in-structura-anului-scolar-cimpeanu-gasesc-ca-este-o-idee-foarte-buna-si-sustin-aceas/).

Rețin din acest raport doar aspectele pozitive ce ar putea determina organizarea corespunzătoare a unui astfel de program, „Săptămâna verde“: promovarea de bune practici și de acțiuni pentru me­­diu; o platformă web dedicată; manuale/materiale auxiliare/ghiduri în format di­gital și clasic; aplicații gratuite în școli pentru a măsura factorii poluanți; program de formare a profesorilor și suporturi de curs.

Implementarea programului național „Școala altfel“ și a programului „Săptămâ­na verde“ va presupune, de multe ori, implicarea părinților nu doar în proiectarea și organizarea activităților din perioada respectivă, dar și în susținerea financiară a desfășurării unor activități relevante pentru elevi. În același timp, orice activitate desfășurată în afara unității de învățământ trebuie să respecte Ordinul ministrului Educației nr. 3637/2016 pentru mo­dificarea anexei ordinului nr. 3060/2014 pentru aprobarea condițiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor și a altor activități de timp liber în sistemul de învățământ preuniversitar. Toată documentația aferentă activităților care se desfășoară în localitatea în care se află unitatea de învățământ sau în altă localitate poate determina renunțarea la a mai organiza activități nonformale. De cele mai multe ori, proiectarea și realizarea unor activități specifice Programului Na­țional „Școala altfel“ cuprinde doar seminarii, mese rotunde, dezbateri; ateliere-­concurs, prezentare de filme, materiale educaționale; și, poate, activități susținute cu sprijinul unor specialiști din diverse domenii (financiar/protecția mediului). Aplicarea unui astfel de „șablon/template“ și Programului „Săptămâna verde“ e la îndemâna oricui, dar fără a-și mai atinge obiectivele ce au determinat implementarea programului în noua structură a anului școlar!

În 2016, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, susținut de Fundația Noi Orizonturi, a elaborat un ghid pentru a sprijini echipa de coordona­re a Programului Național „Școala altfel“ și cadrele didactice în implementarea acestui program: „Școala altfel-Ghid de implementare 2016“ (https://www.edu.ro/ghid-de-implementare-programului-na%­C8%9Bional-%E2%80%9E%C8%­99coala-altfel%E2%80%9D-2016). Elaborarea unui ghid asemănător pentru implementarea Programului „Săptămâna verde“ ar fi util tuturor cadrelor didactice. Pentru a se do­­vedi eficient, acesta ar trebui însă publicat cu mult înainte de data de 1 septembrie 2022!

Elena-Cristina PETRESCU – prof. înv. primar, Școala Gimnazială nr. 192, București

Articolul integral poate fi citit în Tribuna Învățământului, nr. 28-29 – aprilie-mai 2022