Parteneriat în cercetare filologică Universitatea Dunărea de Jos-Institutul G. Călinescu al Academiei Române

 

Parteneriat în cercetare filologică Universitatea Dunărea de Jos-Institutul G. Călinescu al Academiei Române

Facultatea de Litere a Universității Dunărea de Jos din Galați derulează un parteneriat cu Institutul de Istorie și Teorie Literară G. Călinescu al Academiei Române, concretizat în 20 de volume ale unei ample lucrări de cercetare: Cronologia vieții literare românești.

Prof. univ. dr. Simona Antofi, decanul Facultății de Litere, caracterizează astfel lucrarea: „Este un proiect amplu și dynamic – început în 2013, la nivel instituțional, printr-un parteneriat între universitatea noastră și Institut – ce inventariază tot ceea ce înseamnă aspect al vieții culturale și literare din spațiul românesc de cultură, din 1944 până în anul 2000. Cronologia este, așa cum se afirmă în prefață, un exercițiu de arheologie literară, o panoramare obiectivă a faptelor de viață culturală înregistrate de revistele culturale și literare, în diacronia aparției acestora, ce informează tinerii de astăzi despre realitățile vremii, un preambul la o posibilă istorie inovativă a literaturii române. Textele elaborate de colectivul de autori înregistrează toate detaliile, multe necunoscute chiar și specialiștilor, despre ceea ce se publica în presa vremii, în legătură cu viața culturală românească. Această etapă, recent încheiată, din procesul de elaborare a Cronologiei, însumează 20 de volume la care au lucrat cadre didactice de la Departamentul de literatură, lingvistică și jurnalism al facultății noastre, volume care acoperă intervalul 1970-1979”.

Cadrele universitare gălățene implicate în proiect sunt: prof. univ. dr. Simona Antofi, decanul facultății, prof. univ. dr. Nicoleta Ifrim, directorul Școlii Doctorale de Științe Socio-Umane, conf. dr. Oana Cenac, directorul Centrului de Cercetare „Comunicare interculturală și literatură”, asistent dr. Elena Botezatu.

Inițiatorul proiectului este regretatul decan al Facultății de Litere, profesorul Nicolae Ioana (pseudonim literar, Andrei Grigor). Acad. Eugen Simion a dezvoltat colaborarea institutului cu facultatea gălățeană. În 2020, a prezentat o expunere în plenul Colocviilor Internaționale Andrei Grigor, la Universitatea Dunărea de Jos. În 2017, Institutul de Istorie și Teorie Literară G. Călinescu a organizat a III-a ediție a Colocviului Național de Literatură Română Veche în parteneriat cu Centrul interdisciplinar de studii culturale central şi sud-est europene – ReForm-UDJG, centru de excelență al Universității Dunărea de Jos din Galați. Pe linia aceleiași colaborări academice, prof. univ. dr. Simona Antofi este unul dintre coautorii Enciclopediei literaturii române vechi, 2019, lucrare distinsă cu Premiul Timotei Cipariu al Academiei Române.