Părinții propun schimbarea programei pentru Evaluarea Națională la Limba Română

Părinții propun schimbarea programei pentru Evaluarea Națională la Limba Română

Federaţia Naţională a Părinţilor solicită Ministerului Educației să schimbe programa de studiu la materia Limba Română pentru Evaluarea Națională și cere organizarea unei simulări a examenului în luna martie.

Pentru examenul de la finalul clasei a VIII-a, părinții doresc eliminarea unor capitole din programă și modificarea altor cerințe. Informațiile prezentate apar în adresa formulată de Federaţia Naţională a Părinţilor – EDUPART prin care își exprimă îngrijorarea cu privire la eficiența pregătirii generației de clasa a VIII-a în contextul epidemiologic actual.

Federația își propune să elimine din programă următoarele elemente de studiu:

„- Tipuri de texte: textul dramatic şi arta spectacolului (autor, personaj dramatic; rolul indicaţiilor scenice; rolul dialogului; actori, decor, costume, lumini, muzică)

– Tipare textuale de structurare a ideilor: explicative

– Pronumele posesiv şi adjectivul pronominal posesiv. Folosirea corectă a pronumelor şi a adjectivelor pronominale: nehotărât, a adjectivului pronominal de întărire. Pronumele şi adjectivul pronominal negativ şi negaţia în propoziţie.

– Realizări propoziţionale ale unor funcţii sintactice: completiva indirectă şi opoziţională, circumstanţiala de loc, de timp, de mod, cauzală, finală.”

În ceea ce privește modificarea cerințelor, părinții propun:

„* Subiectul 1 A: – Fiecare dintre itemii pentru exercițiile 1, 2, 3, 4, 5 să facă referire doar la unuldintre cele două texte-suport, întrucât căutarea informațiilor în ambele texte este mare consumatoare de timp (după cum am observat din aplicarea testului la clasă)

-La itemul 9, solicitarea asocierii fragmentului de text-suport cu un alt text literar studiat sau citit ca lectură suplimentară să fie însoțită de posibilitatea asocierii cu o experiență de viață trăită de elev. Profesorii au dificultăți în a pregăti chiar elevii care sunt cititori deoarece programa nu prevede o listă de lecturi suplimentare grupate pe teme ce ar putea fi abordate la examen.

*Subiectul 1 B: – Limitarea pe cât posibil a itemilor care vizează operarea cu noile conținuturi și cu noua terminologie gramaticală;

– Precizarea prin explicație suplimentară a noii terminologii cu terminologia veche (exemplu: clitic/ neaccentuat)

* Subiectul 2: – Editarea subiectului într-un format care să țină cont de particularitățile grafice ale scrisului de mână ale unui copil de 14 –15 ani;

– Formularea clară a baremului, astfel încât cele 12 puncte acordate pentru conținut să aibă o explicație clară. Majoritatea erorilor de la evaluare provin din insuficienta detaliere a baremului și din lipsa unor precizări privind abordarea subiectului-Revizuirea baremului, astfel încât cele 8 puncte acordate să nu conțină formulări reluate sau ambigue.”

De asemenea, există solicitări ce au în vedere desfășurarea celui de-al doilea semestru al acestui an de studiu. Federația dorește să se publice săptămânal câte un set a minim trei subiecte-model pentru Evaluarea Națională care să acopere întreaga programă pentru examen, organizarea simulării în luna martie, publicarea unor emisiuni de tip TELEȘCOALA și prezentarea unui compendiu de gramatică pentru uzul școlar, disponibil în varianta electronică.