Olimpiada naţională de argumentare, dezbatere şi gândire critică „Tinerii dezbat”

16

 
 Concursul naţional de dezbateri „Tinerii dezbat” va avea statut de olimpiadă naţională. Iniţiat în anul 2009 de Ministerul Educaţiei şi partenerii săi, sub forma unui concurs naţional de dezbateri oratorice, competiţia îşi va schimba statutul, în acest sens fiind aprobat Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Olimpiadei naţionale de argumentare, dezbatere şi gândire critică „Tinerii dezbat”.
Decizia vizează cultivarea unei atitudini critice, logice şi raţionale în rândul unui număr cât mai mare de tineri, precum şi conştientizarea valorilor cetăţeniei active şi democratice, prin înţelegerea realităţilor sociale, susţinerea dialogului interetnic şi a nondiscriminării, dezbaterea argumentată şi exersarea atitudinii tolerante şi deschise față de diferenţele sociale, etnice, economice, de sănătate, de gen etc., care pot constitui bariere în comunicare.
De asemenea, se urmăreşte dezvoltarea capacităţii de documentare, de argumentare şi de utilizare a dovezilor în elaborarea unui discurs argumentativ, a gândirii critice şi raţionale, a fair-play-ului în rundele de dezbateri, în comunicarea şcolară şi în societate. Un obiectiv important îl reprezintă şi cunoaşterea valorilor democratice, exersarea de către elevi a practicilor democratice de bază în vederea asumării rolului şi statutului de cetăţean active. Nu în ultimul rând, prin organizarea acestei olimpiade, se pune accent pe dezvoltarea capacităţii de a face deosebirea, în raport cu un anumit context, între „practici democratice” şi „practici nedemocratice”, identificând exemplele de bună practică din diverse domenii.
Publicul-ţintă este format din elevii de liceu, fiecare unitate de învăţământ având dreptul să înscrie echipe compuse din 3 elevi la două secţiuni: începători şi avansaţi. La secţiunea „începători” liceele pot participa doar cu echipe compuse din elevi care, până la data înscrierii în concurs, nu au mai participat la nicio competiţie de profil. Secţiunea „avansaţi” este deschisă celor cu experienţă competiţională anterioară, însă liceele se pot înscrie doar dacă au echipe şi la prima secţiune.
Ministerul Educaţiei, prin inspectoratele şcolare judeţene/ISMB, va lansa şi va promova competiţia în toate unităţile de învăţământ preuniversitar care au elevi în clasele IX-XII, anunţă temele de dezbateri pentru ediţia din fiecare an a olimpiadei şi transmite precizări metodologice şi detalii tehnice privind gestiunea rundelor, alegerea arbitrilor, rolurile vorbitorilor etc. Datele/perioadele de desfăşurare a etapelor judeţeană şi naţională, precum şi locul de desfăşurare a etapei naţionale, se regăsesc în Calendarul Olimpiadelor Naţionale Şcolare, publicat anual de MENCŞ.
Un obiectiv important al Ministerului Educaţiei, vizat în sprijinul organizării şi desfăşurării olimpiadei, este formarea cadrelor didactice care vor antrena echipele participante. Astfel, cu sprijinul partenerilor, vor fi organizate sesiuni de formare în domeniul dezbaterilor dedicate profesorilor coordonatori. Prima ediţie a Olimpiadei naţionale de argumentare, dezbatere şi gândire critică „Tinerii dezbat” se va desfăşura în acest an şcolar.
Biroul de Comunicare al MEN