Nu toate bursele pentru elevi necesită depunerea de către părinți a unor documente

Nu toate bursele pentru elevi necesită depunerea de către părinți a unor documenteDoar bursele pentru competițiile școlare, cele sociale și pentru mame minore necesită depunerea de către părinți a unor documente, precizează legislația în vigoare. Astfel, metodologia-cadru de acordare a burselor prevede că pentru bursele de merit, profesorii diriginți stabilesc elevii bursieri potrivit criteriului proporției – respectiv 30% dintre elevii din fiecare clasă sau media de 9,50, fără vreo cerere din partea elevilor sau a părinților.

Este nevoie însă de această cerere și de copii după diplome în cazul elevilor care primesc burse de merit sau de excelență pentru rezultatele obținute la competițiile școlare și olimpiade.

De asemenea, în ce privește bursele sociale, elevii majori sau părinții celor minori trebuie să depună la Comisia de management al burselor din unitatea de învățământ o cerere scrisă și acte care să dovedească dreptul de acordare a bursei, în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar. Profesorii diriginți trebuie să informeze privitor la condițiile și metodologia de acordare, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea cererilor și a documentelor, precizează adevarul.ro.

Bursele sociale care se acordă fără a se lua în considerare nivelul de venit pe membru de familie sunt cele pentru elevii cu un părinte sau ambii decedați, elevii asupra cărora s-a instituit o măsură de protecție specială, elevii din familii monoparentale și cei cu deficiențe produse de boli.

Legislația în vigoare mai prevede că elevii care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie, primesc burse sociale luând în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii, la fel și elevii cu risc de excluziune socială, neangajați pe piața muncii și înscriși în formele de învățământ cu frecvență redusă sau în programele educaționale de tip „A doua șansă”. Bursele sociale se acordă și pe perioadele vacanțelor școlare.

Elevii care sunt corigenți, precum și cei care au acumulat mai mult de 20 de absențe pe an, nu au fost admiși la liceu sau școală profesională sau repetă anul din alte motive decât medicale, nu beneficiază de burse sociale.

Pentru a primi bursă, mamele minore trebuie să depună la școală o cerere scrisă și certificatul de naștere al copilului.