Noutăți la zi de la ARACIS

Noutăți la zi de la ARACIS

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) ne oferă informații la zi, pe baza deciziilor Consiliului adoptate în ședința din luna aprilie 2022:

Asigurare externă a calității – evaluări, avize acordate

Consiliul a analizat și a validat rezultatele evaluărilor externe pentru:

  • 59 de programe de studii universitare, dintre care: 51 de programe de studii universitare de licență, un program de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică și șapte programe de studii universitare de masterat
  • 20 de domenii de studii universitare de masterat
  • trei instituții de învățământ superior

Lista completă a rezultatelor evaluărilor este disponibilă la adresa: https://www.aracis.ro/hotarari-28-04-2022/

Avizele acordate și propunerile ARACIS vor fi transmise Ministerului Educației, conform reglementărilor în vigoare.

Pentru evaluările care se vor desfășura în următoarea perioadă a fost aprobată componența comisiilor de evaluare externă a programelor de studii universitare și a instituțiilor de învățământ superior.

Programul următoarelor vizite de evaluare se stabilește pentru fiecare săptămână și poate fi consultat pe pagina web a agenției, la secțiunea Noutăți.

Cooperare națională și internațională

Doamna prof. univ. dr. ing. Daniela-Cristina Ghițulică, director general al ARACIS, a participat, în calitate de vicepreședinte al Asociației Europene pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior – ENQA, la Adunarea Generală a Sistemului Ibero-American de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (SIACES) care s-a desfășurat la Buenos Aires, în perioada 19 – 21 aprilie.

Doamna prof. univ. dr. ing. Simona Lache, director al Departamentului de Acreditare al agenției, a participat, în data de 26 aprilie, la reuniunea Biroului Executiv al Rețelei Internaționale a Agențiilor de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (INQAAHE), precum și la întâlnirile din luna aprilie ale grupurilor de lucru din cadrul Rețelei.

În data de 27 aprilie, doamna profesor Ghițulică a participat la reuniunea Biroului Executiv al ENQA, iar în data de 28 aprilie, doamna Director general și domnul președinte, conf. univ. dr. Octavian-Mădălin Bunoiu, au participat la Adunarea Generală a ENQA.

Funcționare internă a agenției

Consiliul a aprobat propunerea de completare a Standardelor specifice privind evaluarea externă a calității academice a programelor de studii universitare aferente Comisiei C11 – Științe Inginerești (II); versiunea actualizată a Standardelor este disponibilă aici.