Noul Statut al elevului – reglementări și modificări

Noul Statut al elevului – reglementări și modificăriStatutul Elevului, pus în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Educației, prevede că elevii care deranjează orele vor fi duși în altă sală de clasă sub supravegherea unui cadru didactic, care le poate da diverse activități, precum lectură suplimentară sau completarea de fișe de lucru. De asemenea, potrivit noului statut, este interzisă folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor, în caz contrar acestea fiind confiscate și apoi restituite obligatoriu părinților în aceeași zi.

Reamintim că Ministerul Educației a lansat în consultare publică Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) și Statutul elevului. La Statutul elevului, principalele reglementări sau modificări vizează menținerea interdicției în privința folosirii, de către elevi, a telefoanelor mobile și a altor echipamente de comunicații electronice, în timpul orelor de curs, cu excepția utilizării acestora în scop educativ, cu acordul cadrului didactic. Astfel, potrivit Art. 15 „nerespectarea acestor prevederi poate duce la preluarea echipamentului de către personalul unității de învățământ în vederea restituirii lui la finalizarea orelor de curs din ziua respectivă, în mod obligatoriu, către părinți/tutori legali ai beneficiarilor primari minori sau către elevii majori, după caz, conform regulamentului intern al unității de învățământ”.

Același document menține prevederea potrivit căreia este interzisă folosirea absenței ca mijloc de coerciție. „În cazul elevilor care în timpul orei de curs manifestă comportamente care aduc prejudicii activității de predare-învățare-evaluare, cadrul didactic poate decide ca aceștia să desfășoare activitate în școală, în timpul orei respective, sub supravegherea unui cadru didactic sau a unui cadru didactic auxiliar, într-o sală din unitatea de învățământ stabilită pentru desfășurarea, de regulă, a unor activități de tipul: lectură suplimentară, completarea de fișe de lucru etc. În acest caz va fi informat, în scris, părintele/ tutorele/reprezentantul legal al elevului”, se arată în document.

De asemenea, se introduc sancțiuni precum observația individuală, mustrare scrisă, retragerea temporară sau pe durata întregului an școlar a burselor de care beneficiază elevul, mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași unitate de învățământ, suspendarea elevului pe o durată limitată de timp, conform legii, preavizul de exmatriculare, exmatricularea cu drept de reînscriere în anul școlar următor în aceeași unitate de învățământ, exmatricularea cu drept de reînscriere în anul școlar următor în altă unitate de învățământ, exmatricularea fără drept de reînscriere pentru elevii din învățământul postliceal.