Noua conducere a ARACIS

Noua conducere a ARACIS

Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) a ales noua conducere a agenției și a desemnat membrii Biroului Executiv:

  • conf. univ. dr. Octavian Mădălin Bunoiu – președinte, Universitatea de Vest din Timișoara
  • prof. univ. dr. ing. Valentin Năvrăpescu – vicepreședinte, Universitatea Politehnica din București
  • prof. univ. dr. ing. Dorian Cojocaru – secretar general, Universitatea din Craiova
  • prof. univ. dr. ing. Simona Lache – director al Departamentului de Acreditare, Universitatea Transilvania din Brașov
  • prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin – director al Departamentului de Evaluare Externă a Calității, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași

ARACIS îl caracterizează pe conf. univ. dr. Octavian Mădălin Bunoiu ca având „o vastă experiență în domeniul asigurării calității învățământului superior, fiind membru în Consiliul ARACIS din anul 2015 și, din 2017 membru în Biroul Executiv al ARACIS, în calitate de director al Departamentului de Evaluare Externă a Calității. Licențiat în fizică în anul 1996 la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), doctor în fizică și în știința materialelor la UVT și la Institutul Național Politehnic din Grenoble din anul 2003, și-a început cariera academică în anul 1998 ca preparator la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), din anul 2009 fiind conferențiar universitar. Printre domeniile sale de interes în cercetarea științifică se numără metodele de obținere a cristalelor sau elemente de fizică moleculară și căldură. A fost timp de șapte ani cancelar (secretar științific) al Facultății de Fizică din UVT, pentru ca, începând cu anul 2012, să devină prorector al Universității de Vest din Timișoara, în prezent responsabil cu strategia academică și relația cu studenții, coordonând activitatea de asigurare a calității a instituției (în perioada 2016-2018 a avut în responsabilitate strategia de cercetare, dezvoltare, inovare, creație artistică și performanță sportivă a instituției de învățământ superior). De asemenea, conf. univ. dr. Octavian Mădălin Bunoiu este membru în Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare (CCCDI) al Ministerului Educației, timp de mai mulți ani ocupând și funcția de președinte al acestei structuri”.

ARACIS subliniază că în acest mandat, noul președinte, colegii din Biroul Executiv și membrii Consiliul ARACIS „își propun să sporească impactul proceselor de asigurare și evaluare externă a calității pe care ARACIS le desfășoară, în strânsă colaborare cu toate părțile interesate în domeniul învățământului superior: federațiile studențești, cadrele didactice și reprezentanții sindicatului din educație, conducerea universităților, dar și autorități publice și alte instituții și organizații”.