Nou amendament la Legea Învățământului Superior: Dispare referirea la numărul maxim de mandate pe care o persoană le poate avea într-o instituție de învățământ superior pentru funcțiile de conducere

Nou amendament la Legea Învățământului Superior: Dispare referirea la numărul maxim de mandate pe care o persoană le poate avea într-o instituție de învățământ superior pentru funcțiile de conducere

Comisia pentru învățământ din Camera Deputaților a dezbătut primele amendamente la proiectul Legii Învățământului Superior, printre care se numără și o prevedere referitoare la faptul că  cultele recunoscute din țara noastră vor putea solicita organizarea unui învățământ teologic specific în facultățile de stat. Amendamentul a fost agreat și de ministrul Educației, Ligia Deca.

Mai exact, amendamentul adoptat în Comisia de învățământ prevede următoarele: „Cultele recunoscute vor putea solicita organizarea unui învățământ teologic specific în facultățile de stat numai pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat, proporțional cu ponderea numerică a fiecărui cult în configurația religioasă a țării, potrivit recensământului oficial”.

De asemenea, potrivit altui amendament, studenții înmatriculați la programe de studii universitare de licență la forma cu frecvență vor putea parcurge, cu aprobarea consiliului facultății‚ doi ani de studii într-un singur an. Excepție fac, însă, câteva programe de studii  „din domeniile medico-farmaceutice‚ militar‚ de informații‚ de ordine publică și de securitate națională și a ultimului an de studii‚ în condițiile prevăzute de regulamentele de organizare și desfășurare a programelor de studii și cu respectarea legislației în vigoare”, prevede amendamentul adoptat de Comisie.

În plus, aceeași comisie a decis să elimine din Carta universitară referirea la numărul maxim de mandate pe care o persoană le poate ocupa într-o instituție de învățământ superior pentru funcțiile de conducere, cu excepția rectorilor, pe motiv că „nu este necesară și nici democratică limitarea numărului de mandate”.

Comisia a respins, de asemenea, amendamentul USR privind analizarea, din parpectiva plagiatului, a tezelor de doctorat: „Instituțiile de învățământ superior sunt obligate să realizeze publicarea, în format digital, în cadrul Registrului Educațional Integrat, gestionat de UEFISCDI, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în domeniul drepturilor de autor, a tuturor tezelor de doctorat începând cu anul 1990 și până în prezent”, au precizat inițiatorii USR.