Nomenclatorul domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare licență și a structurii instituțiilor de învățământ superior 2019-2020

Aprobarea acestui act normativ implică modificarea unor specializări, conform rapoartelor Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS), introducerea de noi specializări evaluate de ARACIS și actualizarea unor structuri ale instituțiilor de învățământ superior, potrivit solicitărilor depuse în perioada 30.08.2018-21.03.2019.

În baza aprobărilor ARACIS, se modifică următoarele denumiri de specializări: „Inginerie economică în agricultură“ din domeniul Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală, cu denumirea „Ingineria și managementul afacerilor agricole“; „Inginerie economică în construcții“ din domeniul Inginerie şi management, cu denumirea „Inginerie și management în construcții“.

Hotărârea Executivului mai prevede intrarea unei universități particulare în monitorizare, după aprobarea Legii nr. 227/2017 privind înființarea Universității „Adventus“ din Cernica, urmare a acreditării Institutului Adventist din Cernica – Ilfov. Totodată, în hotărârea aprobată pe 23 mai, nu se mai regăsesc patru instituții de învățământ superior, ca urmare a apariției, în anul 2018, a legilor de desființare, după cum urmează: Universitatea Financiar – Bancară din municipiul București (desființată prin Legea nr. 316/2018 din 20 decembrie 2018); Universitatea „George Barițiu“ din Brașov (desființată prin Legea nr. 317/2018 din 20 decembrie 2018); Universitatea „Mihai Eminescu“ din municipiul Timișoara, județul Timiș (desființată prin Legea nr. 318/2018 din 20 decembrie 2018); Institutul Teologic Romano-Catolic din București (desființat prin Legea nr. 319/2018 din 20 decembrie 2018).

De asemenea, actul normativ aprobat astăzi prevede, în baza Hotărârii Guvernului nr. 153/2019 schimbarea denumirii Academiei Tehnice Militare din București în Academia Tehnică Militară „Ferdinand I“ din București.

Nomenclatorul domeniilor și al programelor de studii universitare include domeniile și programele de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învățământ sau limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați. Acestea sunt propuse de agențiile de evaluare a calității care au evaluat fiecare program.

Structurile și specializările/programele de studii cuprinse în hotărâre au fost fundamentate în funcție de următorii indicatori: prospectarea cererilor economice și sociale de calificări universitare, asigurarea echilibrului corespunzător între studiile de licență și studiile de masterat, tendințele demografice, autonomia universitară și răspunderea publică, respectiv organizarea fluxurilor studențești și a programelor de studii.

Biroul de Comunicare al MEN