Noi specializări pentru anul universitar 2022-2023

Noi specializări pentru anul universitar 2022-2023

Executivul a aprobat prin hotărâre de guvern „modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 433/2022 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2022-2023”. Prin noul act normativ, sunt actualizate nomenclatorul domeniilor, al specializărilor/programelor de studii universitare și structura instituțiilor de învățământ superior, în baza validării consiliilor ARACIS și a solicitărilor instituțiilor de învățământ superior, din perioada februarie 2022-iulie 2022.
Se înființează nouă specializări/programe de studii universitare de licență:

  •  „Chimie tehnologică” în cadrul domeniului de licență Chimie
  • „Tehnologii industriale inteligente” în cadrul domeniului de licență Inginerie industrială
  • „Științe de laborator aplicate” în cadrul domeniului de licență Științe inginerești aplicate
  • „Comportamentul și bunăstarea animalelor” în cadrul domeniului de licență Zootehnie
  • „Tehnologii industriale inteligente” în cadrul domeniului de licență Inginerie industrială
  • „Managementul sistemelor tehnice de artilerie” în cadrul domeniului de licență Științe militare, informații și ordine publică
  • „Dezvoltare durabilă în ingineria de proces” în cadrul domeniului de licență Științe inginerești aplicate
  • „Inginerie farmaceutică” în cadrul domeniului de licență Științe inginerești aplicate
  • „Nanoștiințe” în cadrul domeniului de licență Științe inginerești aplicate

Modificarea structurii unor universități

Guvernul informează că „la nivel național, funcționează 93 instituții de învățământ superior, din care 53 instituții de învățământ superior de stat, care cuprind 2.196 de specializări/programe de studii universitare de licență. Dintre acestea, 113 specializări au suferit modificări, 28 au obținut acreditarea, 35 sunt specializări noi, iar 32 programe din 17 universități sunt în lichidare. De asemenea, trei universități și-au modificat structura: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca; Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu; Universitatea Danubius din Galați.
34 instituții de învățământ superior particulare acreditate, care cuprind 355 de specializări/programe de studii universitare de licență, din care 16 specializări au suferit modificări, cinci specializări au obținut acreditarea, 14 programe din șase instituții au intrat în lichidare.
Cinci instituții de învățământ superior particulare sunt autorizate provizoriu cu 20 de specializări/programe de studii universitare de licență, dintre care una și-a schimbat statutul din autorizată în acreditată.
O singură instituție de învățământ superior particulară este autorizată provizoriu cu patru programe de master”.
Prin noua hotărâre de guvern, „46 de specializări/programe de studii universitare de licență intră în lichidare, la propunerea instituțiilor de învățământ superior, pentru care nu se mai organizează admitere începând cu anul universitar 2022-2023”.