Noi reglementări privind activitatea ARACIP

Noi reglementări privind activitatea ARACIP

Ministerul Educației supune dezbaterii publice și consultării preliminare interinstituționale proiecte ale unor hotărâri de guvern privind activitatea Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), în condițiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată:

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar​

Pentru acces cât mai facil la obiectul celor două proiecte de hotărâri, Ministerul Educației prezintă aici o sinteză a lor.

Propuneri și sugestii pe marginea proiectelor în discuție pot fi trimise pe adresa de e-mail aracip@edu.gov.ro.