Noi evaluări externe efectuate de ARACIS

Noi evaluări externe efectuate de ARACIS

Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) a analizat în prima reuniune din acest an o serie de aspecte privitoare la asigurarea calității în învățământul superior din România. În esență, temele abordate și hotărârile adoptate sunt următoarele:

I. Asigurare externă a calității – evaluări, avize acordate

Consiliul a analizat și a validat rezultatele evaluărilor externe pentru:

 • 38 de programe de studii universitare, dintre care 34 de programe de studii universitare de licență și patru programe de studii universitare de masterat
 • două domenii de studii universitare de masterat
 • două instituții de învățământ superior

Lista completă a rezultatelor evaluărilor este disponibilă la adresa: https://www.aracis.ro/hotarari-27-01-2022/

Avizele acordate și propunerile ARACIS vor fi transmise Ministerului Educației, conform reglementărilor în vigoare.

Pentru evaluările care se vor desfășura în următoarea perioadă a fost aprobată componența comisiilor de evaluare externă a programelor de studii universitare și a  instituțiilor de învățământ superior. Programul următoarelor vizite de evaluare se stabilește pentru fiecare săptămână și poate fi consultat pe pagina web a agenției, la secțiunea Noutăți.

II. Cooperare națională și internațională

Membrii Consiliului au fost informați cu privire la evenimentele/ acțiunile naționale și internaționale în care a fost implicată agenția în luna ianuarie 2022.

Doamna Prof. univ. dr. ing. Daniela-Cristina Ghițulică, Director general, a participat, în data de 20 ianuarie 2022, la reuniunea Consiliului de Etică și Management Universitar (CEMU).

Domnul Prof. univ. dr. ing. Iordan Petrescu, fost Președinte al ARACIS (în perioada 2014-2021), actualmente consilier al Președintelui, și domnul Dr. ing. Cristian Erbașu, membru în Consiliul ARACIS – reprezentant al angajatorilor au participat, în data de 24 ianuarie 2022, la cea de-a doua ediție a Galei Excelenței „Împreună protejăm România”, organizată de Grupul de Presă MediaUno și Institutul Național de Statistică, sub egida Academiei Române. În cadrul Galei, Prof. univ. dr. ing. Petrescu a primit Premiul de Excelență pentru activitatea domniei sale în domeniul asigurării calității în învățământul superior, iar Dr. ing. Erbașu a fost premiat pentru activitatea desfășurată în domeniul construcțiilor.

Reprezentanții ARACIS au participat la reuniunea bilunară a Rețelei Central-Est Europene a Agențiilor de Asigurarea Calității în Învățământul Superior (CEENQA), care a avut loc în data de 19 ianuarie 2022. În cadrul întâlnirii, reprezentanții agențiilor de asigurare a calității din Austria (Agency for Quality Assurance and Accreditation Austria – AQ Austria) și din Bosnia și Herțegovina (Agency for Development of Higher Education and Quality Assurance of Bosnia and Herzegovina – HEA) au prezentat agențiile, iar cei ai AQ Austria au împărtășit și experiența lor cu privire la desfășurarea vizitelor de evaluare externă în format online.

În scopul diseminării activităților sale la nivel internațional, ARACIS a elaborat o contribuție referitoare la „Evaluarea celui de-al treilea ciclu de studii universitare (de doctorat)” care a fost publicată în cadrul Buletinului informativ al INQAAHE, Ediția a 4-a, din 2022, în secțiunea dedicată noutăților despre membrii Rețelei.

De asemenea, Consiliul a aprobat Nota cu privire la acțiunile necesare în vederea demarării procedurilor de evaluare externă periodică a ARACIS de către Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ENQA), Planul de acțiuni imediate, precum și componența echipei care va elabora documentația pentru evaluare. Menționăm că evaluarea externă periodică a ARACIS este o obligație legală, prevăzută în cadrul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 75/ 2005 privind asigurarea calității educației, la art. 22, alin. (2), precum și în Standardele și liniile directoare pentru asigurarea calității în învățământul superior (ESG), care, la standardul 3.7, stipulează că aceasta trebuie realizată o dată la cinci ani. Rezultatul evaluării externe condiționează menținerea calității ARACIS de membră ENQA și continuarea înregistrării agenției în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR).

III. Funcționare internă a agenției

Consiliul ARACIS:

 • A aprobat Nota cu privire la plata cotizațiilor anuale de membră în organizațiile/instituțiile internaționale de asigurare a calității;
 • A desemnat Președintele Comisiei de Experți Permanenți de Specialitate Științe exacte și științe ale naturii (CEP 1);
 • A validat Secretarii următoarelor Comisii de Experți Permanenți de Specialitate:
  • Științe Sociale, Politice și ale Comunicării (CEP 4);
  • Arte, Arhitectură, Urbanism, Educație Fizică și Sport (CEP 8);
  • Știinte Inginerești 2 (CEP 11).