Ministerul Educației ia măsuri pentru asigurarea evidenței centralizate a diplomelor și a certificatelor universitare

Ministerul Educației ia măsuri pentru asigurarea evidenței centralizate a diplomelor și a certificatelor universitare

După scandalurile – din ce în ce mai frecvente în ultima vreme – legate de falsificarea diplomelor de studii și de plagierea tezelor de doctorat, Ministerul Educaţiei şi Cercetării ia măsuri în vederea asigurării unei evidenţe centralizate a diplomelor şi certificatelor universitare.

Astfel, ministrul Educației, Monica Anisie, a solicitat tuturor instituțiilor de învățământ superior din țară ca, în termen de 30 de zile, începând din data de 2 noiembrie, să opereze toate modificările necesare în Registrul matricol unic al universităților din România (RMUR), astfel încât să fie implementate toate măsurile prevăzute de actele normative în vigoare.

Concret, instituțiile de învățământ superior vor introduce în RMUR seriile și numerele actelor de studii întocmite și eliberate pentru absolvenții de licență, master și doctorat, precum și ale altor forme de studii.

Mai mult, MEC cere să fie introduse în RMUR și date referitoare la numele conducătorului sau conducătorilor de doctorat sub tutela căruia/cărora au fost sau sunt organizate studiile, pentru fiecare student doctorand.

Ministerul Educației remintește faptul că Registrul matricol unic al universităților din România s-a constituit prin Legea Educației Naționale nr.1/2011 și a devenit funcțional în anul 2016, prin includerea în contractul instituțional al fiecărei universități a obligației de a raporta datele solicitate de Ministerul Educației și Cercetării referitoare la evidența studenților pentru toate nivelurile de studii (licență master, doctorat sau alte forme de studii).

Pentru a avea un sistem funcțional și credibil, universitățile trebuie să introducă toate datele necesare în acest registru, astfel încât, la nivelul Ministerului Educației și Cercetării, să existe o evidență centralizată a diplomelor și a certificatelor universitare. Este și acesta un pas spre o Românie modernă”, a spus Monica Anisie, ministrul educației și cercetării.