Ministerul Educației: „65.000 de elevi se află în situație de risc cu privire la neîncheierea mediei pe semestrul I”!

Școala online, într-o Românie prinsă mereu pe picior greșit

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că perioada de încheiere a situațiilor școlare neîncheiate în semestrul I ar putea fi prelungită cu până la opt săptămâni de la revenirea la cursuri în semestrul al II-lea. Concluzia a fost trasă în urma unei videoconferințe organizate de ministrul Educației, Sorin Câmpeanu, cu inspectorii școlari generali din întreaga țară privind încheierea situației școlare pe semestrul I al anului școlar în curs, precum și măsurile care se impun în această situație.

„La acest moment, se spune în comunicatul MEC, conform datelor transmise de către unitățile școlare, prin intermediul inspectoratelor școlare județene/ISMB, se estimează că un număr de cca.65.000 de elevi se află în situație de risc cu privire la neîncheierea mediei pe semestrul I din cauza imposibilității de acces la resursele tehnologice – factor principal, la care se adaugă și alte motive precum neparticiparea la cursuri, situații medicale etc. Trebuie avut în vedere că, în ultimii ani, numărul elevilor care se aflau anual în această situație era de aproximativ 15.000.”

Măsurile necesare identificate până în acest moment pentru rezolvarea acestei sutații sunt următoarele: desfășurarea de activități remediale pe parcursul semestrului al II-lea, cu identificarea surselor de finanțare pentru plata cadrelor didactice; prelungirea perioadei de încheiere a situațiilor școlare neîncheiate în semestrul I, de la patru până la opt săptămâni de la revenirea la cursuri în semestrul al II-lea; posibilitatea încheierii mediilor cu minimum două note, indiferent de numărul orelor alocate săptămânal fiecărei discipline.