Ministerul Agriculturii susține financiar liceele cu profil agricol

Ministerul Agriculturii susține financiar liceele cu profil agricol
Foto: Colegiul Agricol Dimitrie Cantemir Huși

Executivul a adoptat o hotărâre de guvern „pentru aprobarea metodologiei privind susținerea financiară de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol”.
Guvernul anunță că „a aprobat completarea listei cu investițiile și activitățile ce pot fi finanțate de către MADR pentru o mai bună pregătire profesională a elevilor din învățământul profesional și liceal agricol din 59 de licee tehnologice cu profil preponderent agricol, ca viitoare forță de muncă calificată în agricultură.
Pentru acest an, sunt prevăzute 13,5 milioane de lei, iar pentru următorii doi ani sunt estimate câte 15 milioane de lei cu această destinație.
Categoriile noi de investiții se referă la:
•    introducerea digitalizării în învățământul liceal agricol;
•    eficientizarea energetică a clădirilor în vederea reducerii pierderilor de căldură;
•    înlocuirea centralelor vechi de încălzire cu lemne și cărbuni cu centrale electrice, acolo unde este cazul, în vederea reducerii emisiilor de gaze;
•    utilizarea de panouri fotovoltaice pe clădirile sau pe terenurile disponibile din incinta liceelor în scopul creșterii ponderii consumului de energie regenerabilă în școli;
•    posibilitatea finanțării cheltuielilor pentru elaborarea manualelor de specialitate în format modular și digital în scopul modernizării educației profesionale din cadrul învățământului liceal agricol;
•    modernizarea stagiilor de practică prin susținerea unor cheltuieli legate de practica efectuată de către elevi la nivel de fermă;
•    organizarea unor schimburi de experiență între elevi/cadre didactice din licee agricole din România și elevi/cadre didactice din învățământul liceal agricol din statele membre UE cu care MADR are parteneriate de colaborare;
•    perfecționarea periodică a cadrelor de specialitate din învățământul liceal agricol”.
De asemenea, guvernul precizează că „măsurile se circumscriu obiectivelor prioritare ale MADR, respectiv susținerea financiară a liceelor tehnologice cu profil preponderant agricol, în vederea creării condițiilor necesare pentru atragerea unui număr cât mai mare de elevi către învățământul liceal agricol, precum și pentru o mai bună pregătire profesională a acestora pe parcursul procesului de învățare, astfel încât să fie asigurată întinerirea și profesionalizarea forței de muncă în agricultură”.