MENCS propune descentralizarea către universitățile acreditate a procedurilor de recunoaștere a diplomelor sau titlurilor academice obținute în străinătate

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice supune consultării publice trei proiecte de metodologii privind recunoașterea automată de către universitățile acreditate din România a diplomelor de doctor, funcțiilor didactice și calității de conducător de doctorat obținute în străinătate.
Mai exact, în baza metodo­logiilor unitare/dosare de recu­noaștere stabilite de Ministerul Educației și Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), instituțiile de învățământ superior aprobă, prin metodologii proprii, criteriile de recunoaștere pentru fiecare domeniu în parte. În prezent, aceste proceduri sunt asigurate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED).
Recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional (obținute în străinătate) de către instituțiile acreditate de învățământ superior sau unitățile și instituțiile de drept public și drept privat cuprinse, conform normelor legale, în sistemul național de cercetare-dezvoltare se realizează în vederea înscrierii în programele postuniversitare, obținerii abilitării sau ocupării unei funcții didactice/de cercetare în aceste instituții de învățământ/cercetare.
Proiectele elaborate de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor pot fi îmbunătățite pe baza propunerilor și sugestiilor ce pot fi trimise la adresa de e-mail, dezbateripublce@edu.gov.ro, în perioada 10-21 noiembrie 2016. (Biroul de Comunicare al MENCS)