Măsuri pentru integrarea copiilor cetățenilor ucraineni hotărâți să rămână în România

Măsuri pentru integrarea copiilor cetățenilor ucraineni hotărâți să rămână în România
Foto: Guvernul României

Din aproximativ 90.000 de cetățeni ucraineni deciși să rămână în România, 40.000 sunt copii. După măsurile de sprijin în primă urgență, e normal să urmeze integrarea independentă sub aspect social, profesional, școlar. Guvernul a discutat în primă lectură proiectul unei ordonanțe de urgență „privind implementarea Planului național de măsuri cu privire la protecția și incluziunea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative”.  Planul va cuprinde măsuri pe termen mediu și lung. Conlucrează la elaborarea lui Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Familie, Tineretului și Egalității de Șanse, Ministerul Dezvoltării.
Explicații ne oferă Mădălina Turza, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului, șef al Departamentului și coordonator strategic al asistenței umanitare a refugiaților: „La trei luni distanță de la momentul izbucnirii conflictului, aproape 90.000 de cetățeni ucraineni au ales să rămână la noi în țară, dintre care aproximativ 40.000 sunt copii. Resursele lor încep să se epuizeze, iar statisticile ne arată că avem de-a face preponderent cu o categorie vulnerabilă de femei și copii, respectiv 51% dintre persoanele care au ales să rămână în România din Ucraina sunt femei, iar 27% sunt copii. Pentru a evita situații dramatice de excluziune, Guvernul României a programat această a doua etapă de intervenție destinată integrării cetățenilor ucraineni care au dobândit statutul de protecție temporară în România. Scopul fundamental al acestui plan de măsuri care a fost astăzi citit în prima lectură de către membrii cabinetului Ciucă se focusează pe ideea de a-i sprijini pe ucraineni să devină independenți, adică să își poată găsi un loc de muncă, o locuință, să își poată înscrie copiii la școală și să poată învăța cât mai repede limba română, astfel încât să se integreze în societatea noastră. Cu cât vom interveni mai rapid cu aceste măsuri de integrare, cu atât ne vom asigura că parcursul cetățenilor ucraineni în țara noastră este unul firesc și este departe de riscurile de abuz, de exploatare și alte tipuri de riscuri care se pot asocia cu categoriile vulnerabile care nu sunt integrate în societate. Măsurile temporare de urgență nu sunt suficiente și nici acoperitoare pentru a răspunde nevoilor pe termen lung și mediu și de aceea proiectul de ordonanță de urgență care astăzi a fost discutat în primă lectură propune reglementarea structurată și organizată a procesului de integrare prin intermediul unui plan de măsuri pe termen mediu și lung.”

Înregistrarea copiilor din Ucraina în sistemul de protecție de la noi

Consilierul de stat subliniază că măsurile vizează domeniile „educație, sănătate, ocupare, locuire, copii și persoane vulnerabile. Principalele aspecte care sunt cuprinse în acest plan ce va fi, sperăm, cât mai curând aprobat vizează informarea adecvată a cetățenilor ucraineni cu privire la drepturile și obligațiile lor, prin înființarea unui call-center dedicat în limba ucraineană pe toate domeniile, prevenirea riscurilor de abuz și exploatare, facilitarea accesului la piața muncii prin măsuri pro active din partea ANOFM și a altor structuri. Apoi, în domeniul educației, măsuri țintite de sprijin pentru copiii ucraineni pentru ca ei să poate învăța mai ușor și mai repede limba română, adaptare curriculară, formarea profesorilor și așa mai departe. În domeniul sănătății sunt, de asemenea, măsuri foarte importante care targetează, adresează exact această populație, prin includerea lor în programele de sănătate naționale prin acordarea de materiale sanitare și servicii dedicate, și prin oferirea de asistență, inclusiv în limba ucraineană.
De asemenea, sunt o serie de măsuri țintite pentru copii și tineret, care vizează asigurarea drepturilor lor la noi în țară, înregistrarea copiilor din Ucraina în sistemul de protecție și înființarea unei rețele naționale de centre de tineret”
.