Măsuri la nivel internațional pentru susținerea sistemelor educaționale în condițiile pandemiei

FLORIN ANTONESCU

Cerința unei coordonări proactive la nivel global în beneficiul sistemelor educaționale și de formare profesională se dovedește stringentă. Inițiative și direcții susțin preocuparea pentru o necesară relansare cu efect pozitiv inclusiv în plan economico-socială.

UE: conferința miniștrilor educației

Miniștrii educației din Uniunea Europeană s-au întâlnit într-o videoconferință pe tema implicațiilor situației actuale și a perspectivelor care se pot contura în acest moment, pe baza măsurilor actualizate, întreprinse la nivel național în statele membre.

În urma participării la reuniune (foto), ministrul educației și cercetării, Monica Anisie, evidențiază reperele accentuate în conținutul dialogului pentru asigurarea continuării procesului educațional ținând seama de contextul pandemiei Covid-19: „Organizarea învăţământului la distanţă, evaluarea şi organizarea examenelor naţionale, sprijinul acordat de Comisia Europeană, posibilităţi de finanţare la nivel european – fonduri europene, programul Erasmus+”.

OECD: propuneri de susținere a activității în școli

OECD – The Organisation for Economic Co-operation and Development/„Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare”, organizația care aplică „Testul PISA” (OECD Programme for International Student Assessment/„Programul OECD pentru Evaluarea Internațională a Elevilor”), pune la dispoziția statelor un plan de acțiune în vederea susținerii sistemelor educaționale în condițiile actualei pandemii. La baza programului se regăsește o analiză asupra capacității de răspuns a statelor la zi și în perspectivă. 

Cea mai importantă formă de susținere a unităților și instituțiilor de educație este identificată în activarea unor echipe de lucru formate din părinţi, profesori şi specialişti în IT care să asigure cadrul pregătirii școlare. Ministerului de resort din fiecare țară îi este atribuită sarcina de a gestiona conținuturile de studiat, sub coordonarea cadrelor didactice, prin mijlocirea comunicării la distanţă. Necesară în aceste condiții este identificată a fi comunicare în cadrul grupului de lucru.

Ca direcții de intervenție în susținerea funcționării în condițiile date a sistemelor educaționale sunt indicate de asemenea învățarea continuă, circulația interinstituțională a modelelor de bune practice, protejarea sănătății elevilor și a a profesorilor.