Life is a project, be an entrepreneur, make it successful

Diseminare program Erasmus_Page_5Colegiul Tehnic Alexandru Roman, Aleșd, județul Bihor, derulează în perioada 1 septembrie 2014 – 31 august 2016 Proiectul European „Life is a project, be an entrepreneur, make it successful“.
Scopul proiectului este a crea o companie virtuală internațională cu servicii de publicitate integrate care va combina activitățile companiilor elevilor stabilite în fiecare școală. Elevii vor achiziționa cunoștințe de înființare, manageriere și dezvoltare a unei mici întreprinderi/agenții de publicitate, precum și abilități de afaceri de bază. Ei vor obține experiență, se vor confrunta cu probleme legate de guvern și legislație (aceasta va fi experiența lor practică). În timpul sesiunilor de instructaj vor învăța despre dezvoltarea economică a fiecărei țări, își vor prezenta munca pe o anumită temă și vor întâlni reprezentanți locali de afaceri mici și mijlocii. De asemenea își vor perfecționa competențele digitale și ling­vistice. Activitățile proiectului vor genera entuziasm și motivație, calități și abili­tăți personale; dezvoltă creativitatea, inițiativa și inovația la elevi; stimulează capacități antreprenoriale și abilități de afacere dato­rită învățării prin aplicație; extind oportu­nitatea de schimb intercul­tural și sentimen­tul de cetățenie europeană.
Domeniile vizate: economic, turism, competențe TIC.
Partenerii implicați în proiect sunt: Bulgaria (Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte „Petko R. Slaveykov”), Polonia (Zespol Szkol nr. 11), Ungaria (Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda), Turcia (TASEV Teknik ve Endustri Meslek Lisesi), Norvegia (Fitjar vidaregåande skule), România (Colegiul Tehnic Alexandru Roman), Estonia (Kärdla Ühisgümnaasium).
În perioada 26-28 octombrie 2015 a avut loc în Turcia, la Istanbul, a doua întâlnire transnațională. La această a doua reuniune de proiect Colegiul Tehnic Alexandru Roman a fost reprezentat de echipa formată din prof. ec. Georgeta Luca (coordonator proiect), prof. Luminița Bocșa, prof. Dragos Hodisan.
Activitățile de lucru au cuprins discuții ale coordo­natorilor asupra managementului de proiect, prezentări PowerPoint ale tuturor partenerilor de proiect în scopul informării în ceea ce privește procedurile legislative de înființare a unei firme multina­ționale în fiecare țară. Aceste informații vor fi utile pentru înființarea viitoarei agenții inter­na­ționale de publicitate pe care o vor pune elevii pe rol în cel de-al doilea an al proiectului. A avut loc și o prezentare a școlii tehnice Tasev, din Turcia, urmată de un tur de vizită a acestei școli care pregătește viitori designeri sau producători de încălțăminte.
De asemenea, au avut loc două vizite la companiile locale producătoare de încălțăminte ZIYLAN și MUYA, unde au fost prez­entate liniile de producție, magazinele de prezentare, idei de înființare a unei afaceri și moduri de a face o companie să funcțio­neze. Toate activitățile au avut ca scop sprijinirea elevilor și profesorilor în activitatea lor de înființare a unei viitoare agenții de publicitate, prin furnizare de idei și modele inovatoare.
Școala din Turcia s-a dovedit a fi o gazdă deosebită. A fost un schimb de experiență util, o întâlnire culturală și, de asemenea, o întâlnire cu colegii profesori parteneri, elevi, părinți, reprezentanți ai agenților economici locali etc.
Prin urmare, această a doua întâlnire a făcut din nou posibilă munca într-o echipă internațională și conectarea valorilor europene în scopul îmbunătățirii procesului nostru didactic.
Prof. Georgeta LUCA,
Nicu RĂCUCIU