La Şimleu Silvaniei – Ziua Culturii Naţionale

 
 Motto: „Cultura e puterea cea mai tare de pe Pământ şi e o cetate nouă a unităţii naţionale“. Simion Bărnuţiu (1808-1864), filosof şi om politic român
La mijlocul lunii lui gerar am sărbătorit încă un an al eternităţii lui Mihai EMINESCU – poetul nepereche al românilor. Am spus de multe ori că, indiferent de ceea ce s-ar spune şi, tot pe atât, indiferent de ceea ce s-ar face, această eternitate există. Iată, în 15 ianuarie a.c. s-au împlinit 168 de ani de la naşterea sa. Cu cât trec anii, cu atât îl preţuim pe Mihai Eminescu şi, chiar mai mult, ne e dor de el. Îl preţuim pentru că el este modelul valoric al identităţii culturii române şi, în plus, ne este dor de el întrucât este emblema spiritualităţii româneşti. Da, cu cât trec anii, înţelegem mai bine personalitatea sa de o valoare covârşitoare, dată, deopotrivă, de cel ce-a fost poet, prozator, traducător, profesor, publicist, filosof şi creator de limbă română. De aceea, orice demers în acest sens a fost şi este bine-venit, având menirea de a-l cunoaşte mai bine şi de a-l înţelege mai profund. De fapt, de opt ani încoace, odată cu celebrarea zilei de naştere a lui Mihai Eminescu, sărbătorim şi Ziua Naţională a Culturii Române (Legea nr. 238/7 decembrie 2010), lucru care demonstrează că el a avut cel mai de seamă cuvânt poetic în literatura română, reprezentând „omul deplin al culturii româneşti” (Constantin Noica, 1909-1987, filosof român).
În acest context, la Şimleu Silvaniei, luni, 15 ianuarie 2018, Biblioteca Orăşenească „Alexandru Şterca-Şuluţiu“, primăria oraşului şi Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) au organizat un concurs de poezie (recitări) cu tema „Luceafărul poeziei româneşti“,  pentru elevi din şcolile gimnaziale. Concursul, desfăşurat în sediul bibliotecii, a reunit 33 de elevi (fete şi băieţi), care şi-au etalat talentul în recitarea poeziilor eminesciene îndrăgite de fiecare dintre ei.
Întreaga activitate a fost coordonată de către bibliotecara Paraschiva Pascu. După salutul de „Bun-venit!“, Domnia Sa a vorbit succint despre Mihai Eminescu şi a prezentat „poziţia“ lui Titu Maiorescu despre poetul naţional al românilor.
În discursul său, ing. Septimiu Cătălin Ţurcaş – primarul urbei de la poalele Măgurii Ţării Silvaniei – a menţionat, printre altele: „(…) Ziua de 15 ianuarie este o zi foarte importantă pentru noi. În primul rând, este legată de cel mai mare poet pe care noi, românii, l-am avut vreodată, Mihai Eminescu. Şi, foarte important, dragi copii, pentru voi este să reţineţi acest lucru, pentru că fiecare dintre noi, aşa cum avem părinţi, bunici şi oameni pe care-i respectăm, avem nişte valori pe care trebuie să le respectăm foarte mult. Iar Eminescu este cel mai important poet pe care românii l-au avut vreodată. Mă bucur pentru că participaţi la competiţie. Să nu vă fie niciodată ruşine de faptul că aveţi nişte valori pe care trebuie să le urmaţi şi să vă fie modele în viaţa voastră. (…) Vă mulţumesc şi dumneavoastră, celor de la bibliotecă, pentru că veniţi să marcaţi această zi importantă din istoria noastră, a românilor. Această zi este importantă nu numai pentru că este ziua lui Eminescu. Fiecare dintre noi trebuie să ne amintim că există oameni care scriu, există oameni care citesc foarte mult şi îşi dedică activitatea în această zonă culturală. De aceea se numeşte şi Ziua Culturii din România. (…) Vă mulţumesc tuturor şi vă doresc succes celor care veţi intra în competiţie!“.
Juriul concursului a fost format din: drd. Daniel Stejerean – director al CNIPT Şimleu Silvaniei (preşedinte), prof. Ioana Pop – Şcoala Horea, prof. Cornelia Gheţi – Şcoala Báthory István, Mihaela Pop – bibliotecară, George Mureşan – poet şimleuan şi Mariana Măerean – din partea cititorilor adulţi ai bibliotecii şimleuane (membri). Pentru evoluţia lor „scenică“,  tinerii recitatori au fost răsplătiţi cu aplauze binemeritate de către întreaga asistenţă. Printre poezii s-au aflat: Ce te legeni?…; Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie; La mijloc de codru…; La steaua; Şi dacă…; Somnoroase păsărele; Lacul; O, rămâi; Revedere; Trecut-au anii… La fel, George Mureşan a fost aplaudat pentru citirea poeziei sale „În faţa ta poet nemuritor“ (şase strofe), scrisă pentru acest eveniment cultural (…„La steaua ce în noi a răsărit / E un drum atât de anevoios / Căci nici acum nu am reuşit / Să înţelegem versul tău duios“…). De asemenea, cei prezenţi au apreciat evoluţia Grupului Vocal „Buburuzele vesele“ (clasa a III-a B, Şcoala Silvania, condus de învăţătoarea Angelica Şumălan), interpretând Somnoroase păsărele şi Sara pe deal.
Juriul concursului a stabilit că cei mai buni recitatori au fost:
clasele I-IV: premiul I – Alisia Ghiurcuţa, Tudor Pădurean şi Miruna Vancea (la egalitate de puncte, toţi trei de la Şcoala Silvania; premiul II – Ionuţ Ciorba; premiul III – Andreea Pop (ambii de la Şcoala Horea); menţiuni – Aron Dako Edelin (Şcoala Horea) şi Raisa Ghile (Şcoala Silvania).
clasele V-VIII: premiul I – Egri Kriszta (Şcoala Báthory István) şi Dalia Şandor (Şcoala Horea); premiul II – Alexia Pop (Şcoala Horea); premiul III – Octavia Trif (Şcoala Silvania); menţiuni – Cătălina Hendea (Şcoala Horea) şi Andreea Ianicicău (Şcoala Báthory István).
Premierile au fost făcute de către Daniel Stejerean şi au constat în diplome şi câte un volum de poezii al lui Mihai Eminescu, alături de felicitările de rigoare. Toţi ceilalţi elevi au fost onoraţi, fiecare, cu „Diploma de Participare“, împreună cu nelipsitele îmbărbătări.
De menţionat că, în timpul completării diplomelor, a fost prezentat un „clip video“ despre viaţa lui Mihai Eminescu şi cu regretaţii artişti Doina şi Aldea Teodorovici, cântând îndrăgita melodie „Eminescu“ (pe versurile altui regretat, admirabilul poet Grigore Vieru), cu aportul bibliotecarului şimleuan Alin Costălaş. În plus, în sălile de lectură ale bibliotecii au fost realizate expoziţii de carte eminesciană, împreună cu diferite documente despre viaţa şi opera marelui Eminescu.
Concursul s-a dovedit a fi (zic eu) o poartă deschisă, o împrejurare favorabilă în etalarea harului poetic al elevilor şi, de ce nu?, în exersarea creativităţii acestora pe tărâmul fascinant al poeziei. Întreaga activitate a fost frumoasă, chiar fermecătoare, producând o impresionantă stare emoţională celor prezenţi, avându-se impresia că „Luceafărul poeziei româneşti“ a coborât printre noi şi că, de fapt, îl vedem şi-l auzim chiar pe el! În acele momente, parcă, cei prezenţi am fost „contemporani“ cu poetul nostru naţional, cel care va rămâne, veşnic, MIHAI EMINESCU, simţindu-i chemarea pentru a fi buni români, având puterea şi harul de a ne ridica pe măsura  chemării sale.
Aşadar, să-l citim, să-l recitim şi, iarăşi, să-l recitim pe Mihai Eminescu, pentru a înţelege spiritul românesc al faptelor sale, acum, în Centenarul Marii Uniri a Românilor, precum şi în toţi anii care vor urma!
Prof. Marin ŞTEFAN,
Publicist, Şimleu Silvaniei