Jocurile prieteniei

Miercuri, 1 noiembrie 2017 a avut loc, la Hotel Ambasador, Simpozionul Internaţional „Jocurile prieteniei“ Ediţia a IV-a, cu participare internaţională: Bulgaria, Austria, Republica Moldova, Polonia, Lituania. Este cunoscut faptul că, în copilărie, jocul este o activitate umană dominantă, prin care copilul îşi satisface imediat, după posibilităţi, propriile dorinţe, acţionând conştient şi liber în lumea imaginară pe care şi-o creează singur. Jocul deţine un rol deosebit atât în formarea şi dezvoltarea personalităţii copilului, cât şi în ceea ce priveşte evidenţierea timpurie a aptitudinilor şi a capacităţilor sale, premergătoare şcolarizării.
 Prin puterea educaţiei de a elimina diferenţele şi particularităţile culturale  dintre ţara noastră şi statele europene, considerăm că proiectul va conduce la cunoaşterea prin joc a tradiţiilor şi obiceiurilor din alte ţări europene, educarea sentimentului de prietenie, a colaborării şi cooperării între copiii şi între cadrele didactice din ţările  implicate în proiect.
Pentru cadrele didactice se creează, prin derularea acţiunilor din proiect, oportunităţi de a-şi împărtăşi experienţa, de a-şi valorifica creativitatea şi originalitatea şi de a stabili legături profesionale cu colegi din alte unităţi preşcolare din ţară şi din ţările implicate în proiect. Coordonatorii proiectului au fost: prof. Tomescu Mirela Daniela – inspector şcolar pentru învăţământul preprimar – Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Antonovici Ştefania – director Grădiniţa Floare albastră, Jalbă Cornelia – director Grădiniţa Panseluţa, Dincă Iulian – director Grădiniţa Pisicile aristocrate, Gitan Alice Ileana – director Grădiniţa Ciupercuţa. Organizatori: prof. Fenichiu Dorina,  Apostol Adriana,  Ispas Alina, Olaru Gabriela, Tudoran Doinita, Bucur Mădălina, Păun Tatiana, Bogdan Alina.
Invitaţi: inspector şcolar general prof. Ionel Florian Lixandru, inspector şcolar general adjunct prof. Diana Melnic, inspector şcolar general adjunct prof. Mihaela Ciho, inspector şcolar general adjunct prof. Liliana Maria Toderiuc, director CCD prof. Narcis Gabriel Vrînceanu, şef serviciu juridic Mihaela Marinela Olteanu, prof. Antonovici Ştefania – director Grădiniţa Floare Albastră, prof. Evgeniya Mihova – director Grădiniţa Brother Grimm, inspector şcolar pentru Învăţământul  Preprimar prof. Mirela Daniela Tomescu, Teodora Păun, metodist Casa Corpului Didactic Bucureşti.
Domnul director Narcis Gabriel Vrînceanu, de la Casa Corpului Didactic Bucureşti, a luat cuvântul şi a evidenţiat rolul Simpozionului Internaţional care are menirea de a promova  principiile de libertate, democraţie, egalitate, respectarea drepturilor omului, inclusiv a minorităţilor, de a pune accent pe valorile comune ale statelor membre Uniunii Europene: pluralismul, toleranţa, solidaritatea, promovării identităţii culturale. ,,Orice acţiune în zona educaţiei trebuie să determine la elevi o orientare către o formare eco şi nu ego, în spiritul dezvoltării durabile, adică a raportării oricărei intenţii  la asigurarea unui mediu fizic, social şi cultural care să nu pericliteze şansele unei vieţi de calitate a generaţiilor viitoare“, a precizat domnul director Gabriel Vrînceanu.
Gabriel Vrînceanu
Teodora Păun
CCD-Bucureşti