Întrunirea Working Group on Vocational Education and Training – WG VET – Timișoara 2019

În perioada 21-22 februarie 2019 a avut loc la Timişoara întâlnirea WG VET, eveniment în cadrul căruia au fost dezbătute aspecte despre „Innovative regional approach for excellence in VET“, pornind de la exemplul de bună practică reprezentat de activităţile structurilor parteneriale regionale/locale, respectiv de către Consorţiul Regional Vest şi de către Comitetele Locale de Dezvoltare ale Parteneriatului Social de la nivelul regiunii de dezvoltare Vest.

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) a organizat întâlnirea grupului de lucru, pornind de la abordarea excelenţei în VET, la nivelul regiunii Vest, premiată în anii trecuţi, de către partenerii sociali, urmărind următoarele criterii:

· atractivitatea ofertei de formare, în raport cu aspirațiile elevilor și ale părinților;

· flexibilitate în adaptarea ofertei VET la cerințele pieței muncii;

· relevanța ofertei, în raport cu nevoile de calificări și angajabilitate;

· inovarea proceselor de învățare, a managementului resurselor și inovarea organizațională;

· acoperirea cerințelor specifice ale angajatorilor prin aria „business“.

Printre invitații din partea grupului de lucru s-au numărat reprezentanţi ai Comisiei Europene, ai ministerelor educaţiei din Franţa, Spania, Olanda, Turcia, Slovacia, Belgia, Croaţia, Estonia, ai Camerei Federale de Comerţ din Austria, ai Ministerului Finanţelor şi Economiei din Albania, ai Federaţiei Europene a Angajatorilor (EFEE), ai organizaţiilor europene relevante pentru VET, precum Business Europe, European Training Foundation (ETF).

Ministerul Educaţiei Naţionale este membru al Grupului de lucru pentru învăţământul profesional şi tehnic al Comisiei Europene (Working Group on Vocational Education and Training – WG VET), care, în intervalul iulie 2018-iunie 2020, are ca temă generală „Innovation and Digitalisation: Boosting high-quality Vocational Education and Training (VET) and Higher VET“.

Concluziile acestei întâlniri urmează a fi incluse pe agenda reuniunii Directorilor Generali VET, eveniment organizat în cadrul Preşedinţiei României la Consiliul Europei, în martie 2019. (MEN)