Înscrierea pentru vaccinare a angajaților din educație

Înscrierea pentru vaccinare a angajaților din educație

Ministerul Educaţiei anunță dispozițiile transmise pentru înscrierea la vaccinare a tuturor categoriilor de angajați, din toate unitățile și instituțiile sistemului educațional.

Învățământ preuniversitar

Prioritate:
– angajaţii din învăţământul preşcolar (unde nu este obligatoriu portul măştii de către copii) şi cadrele didactice care lucrează nemijlocit cu elevii
– angajaţii unităţilor de învăţământ preuniversitar care urmează să funcţioneze cu prezenţă fizică începând cu data de 8 februarie 2021
Ministerul Educației către inspectoratele școlare judeţene:

Având în vedere faptul că începând cu data de 17 decembrie 2020 a intrat în vigoare HG nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva Covid-19 în România, precum şi faptul că a fost deschisă etapa a II-a de vaccinare împotriva Covid-19, care include populaţia cu grad de risc şi lucrătorii care desfăşoară activităţi în domenii-cheie/esenţiale, printre care personalul din unităţile şi instituţiile de învăţământ, vă solicităm să diseminaţi informaţiile către toate unităţile de învăţământ în vederea întreprinderii măsurilor necesare pentru asigurarea accesului personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic la programul de vaccinare împotriva Covid-19”.

Ministrul Mihai Sorin Cîmpeanu accentuează că fiecare unitate de învăţământ preuniversitar transmite inspectoratului şcolar numele persoanei responsabile cu acţiunea de vaccinare, funcţia şi datele de contact ale acesteia în cursul zilei 18 ianuarie, până la ora 16.00; inspectoratele şcolare transmit situaţia către Ministerul Educaţiei până marţi, ora 12.00.

Învățământ superior

Fiecare universitate:

– desemnează o persoană responsabilă cu înregistrarea instituţiei de învăţământ superior pe platforma destinată campaniei de vaccinare, centralizarea datelor de identitate şi programarea la vaccinare a personalului angajat în respectiva instituţie
– comunică Direcţiei Generale Învăţământ Universitar din Ministerul Educației până marţi, ora 12.00, numele persoanei responsabile cu acţiunea de vaccinare, funcţia şi datele de contact ale acesteia

Ministrul Mihai Sorin Cîmpeanu subliniază: „Vă adresăm rugămintea de a disemina toate informaţiile necesare către tot personalul din universitatea pe care dumneavoastră o conduceţi. Reamintim că este necesar a asigura accesul la programul de vaccinare împotriva Covid-19 următoarelor categorii de personal: didactic, didactic auxiliar şi nedidactic”.
Informaţii privind acţiunea de vaccinare: https://vaccinare-covid.gov.ro/platforma-programare/.