Înregistrarea absolvenților pentru integrare pe piaţa forţei de muncă

FLORIN ANTONESCU

Absolvenții cu diplomă sau certificat din această perioadă ai formelor de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal, superior în unități și instituții de stat ori particulare autorizate sau acreditate în condiţiile legii pot să se înregistreze în evidențele privind ocuparea forței de muncă.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov informează absolvenţii promoţiei 2020 că în termen de 60 de zile de la absolvire sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele instituţiei pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispoziţie de AJOFM Ilfov în scopul integrării acestora pe piaţa forţei de muncă. Oferind această informație, AJOFM Ilfov precizează că „înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă şi obligatorie în vederea obţinerii facilităţilor acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă”. Pentru absolvenţii de liceu, indiferent dacă promovează sau nu bacalaureatul, termenul de 60 de zile începe la 29 mai 2020. Elevii care nu au situaţia şcolară încheiată la toate materiile se pot înregistra în evidenţele agenţiei în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigenţă, dată înscrisă în adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ.

Absolvenţii înregistrați în evidenţele AJOFM Ilfov ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă beneficiază de servicii de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii gratuite de formare profesională, precum şi de facilităţi financiare.
Actele necesare pentru înregistrarea absolvenţilor în evidenţele AJOFM Ilfov ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă sunt:
– Actul de identitate, original și copie
– Actele de studii și de calificare sau adeverința din care să rezulte data absolvirii, original și copie
– Declaraţie pe proprie răspundere privind starea de sănătate, formular tipizat de pe site-ul instituţiei www.anofm.ro.

Documentele se trimit în formă electronică la adresa de e-mail: ajofm@if.anofm.ro.

Informaţii suplimentare, la telefon 021.332.37.08