Informații de ultimă oră privind asigurarea calității universitare

Informații de ultimă oră privind asigurarea calității universitare

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) anunță decizii de ultimă oră ale Consiliului întrunit în ședință la 31 martie 2022:

  1. Asigurare externă a calității – evaluări, avize acordate

Consiliul a analizat și a validat rezultatele evaluărilor externe pentru:

  • 84 de programe de studii universitare, dintre care: 68 de programe de studii universitare de licență, trei programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică și 13 programe de studii universitare de masterat
  • 26 de domenii de studii universitare de masterat
  • două instituții de învățământ superior

Lista completă a rezultatelor evaluărilor este disponibilă la adresa: https://www.aracis.ro/hotarari-31-03-2022/

Avizele acordate și propunerile ARACIS vor fi transmise Ministerului Educației, conform reglementărilor în vigoare.

Pentru evaluările care se vor desfășura în următoarea perioadă a fost aprobată componența comisiilor de evaluare externă a programelor de studii universitare și a instituțiilor de învățământ superior și, de asemenea, au fost validate trei Protocoale de evaluare instituțională. Evaluările instituționale se vor desfășura la Universitatea Artifex din București, Institutul Teologic Penticostal din București și la Universitatea Maritimă din Constanța.

Programul următoarelor vizite de evaluare se stabilește pentru fiecare săptămână și poate fi consultat pe pagina web a agenției, la secțiunea Noutăți.

Consiliul a aprobat solicitarea Universității din București (UB) cu privire la completarea Hotărârii Consiliului ARACIS nr. 137 din 28.12.2021 privind rezultatele evaluării externe a studiilor universitare de doctorat din UB.

  1. Cooperare națională și internațională

Doamna Mihaela Băjenaru, șef al Serviciului Acreditare și Evaluare Instituțională din cadrul Direcției Asigurarea Calității a ARACIS, a participat, în perioada 2-4  martie 2022, la cel de-al doilea seminar din cadrul Programului de Leadership 2021-2022, organizat de Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ENQA) și găzduit, în format online, de Agenția pentru Calitate și Calificări din Irlanda (QQI).

Domnul președinte, conf. univ. dr. Octavian-Mădălin Bunoiu, a susținut, în cadrul întâlnirii periodice a Rețelei Central-Est Europene a Agențiilor de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (CEENQA), din data de 16 martie 2022, prezentarea cu tema „Evaluarea externă a studiilor universitare de doctorat”. Prezentarea susținută de ARACIS s-a referit la expunerea cadrului legal în baza căruia agenția a realizat, în anul 2021, evaluarea studiilor universitare de doctorat, a resurselor umane implicate în procesul de evaluare externă, precum și a unei analize a rezultatelor evaluării studiilor doctorale.

Doamna prof. univ. dr. ing. Daniela-Cristina Ghițulică, director general, a participat, în data de 24 martie 2022, la reuniunea Consiliului de Etică și Management Universitar (CEMU).

Doamna prof. univ. dr. ing. Daniela-Cristina Ghițulică a participat, în calitate de formator, la sesiunea de formare a studenților evaluatori membri ai Registrului Uniunii Europene a Studenților (ESU), susținând prezentarea cu tema „Implicarea eficace a părților interesate în procesele de asigurare a calității”.

În luna martie, ARACIS a depus aplicația finală pentru găzduirea, în anul 2024, la Universitatea Politehnica din București (UPB), a Forumului Rețelei Internaționale a Agențiilor de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (INQAAHE).

  • Funcționare internă a agenției

Consiliul ARACIS a aprobat:

  • modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a ARACIS
  • modificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al ARACIS pe anul 2022
  • propunerea de modificare a Standardelor specifice privind evaluarea externă a calității academice a programelor de studii universitare aferente Comisiei C4 – Științe sociale, politice și ale comunicării; versiunea actualizată a Standardelor este disponibilă aici
  • tematicile propuse pentru volumul din acest an al Revistei pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (QAR), și anume: Rezultatele învățării – premisa sistemului de învățământ superior; Dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice – vector în sporirea calității sistemului de învățământ; Învățarea online – ca o formă alternativă în procesul de învățare, predare, evaluare și feedback.