În plină pandemie, Ministerul Educației înființează centre de excelență în fiecare județ din țară și în București

În plină pandemie, Ministerul Educației înființează centre de excelență în fiecare județ din țară și în București

O veste bună: a fost aprobată, prin ordin de ministru, înființarea de centre de excelență în fiecare județ și în Capitală. Acestea vor funcționa ca unități conexe ale MEC, cu personalitate juridică, sub coordonarea inspectoratelor școlare județene și a ISMB.

Recent, a fost aprobat, tot prin ordin de ministru, și Regulamentul de organizare și funcționare a centrelor județene de Excelență și a Centrului Municipiului București de Excelență.

În conformitate cu prevederile acestui document, centrele de excelență elaborează și aplică strategii și politici pentru selecția, pregătirea, susținerea, motivarea copiilor și a tinerilor capabili de performanțe.

Selecția copiilor și tinerilor capabili de performanțe se face prin realizarea și utilizarea următoarelor procedee și instrumente: profiluri psihocomportamentale, desemnări făcute de profesori și/sau de grupul de prieteni, studii de caz, chestionare, teste psihologice de aptitudini școlare, individuale și colective, teste de inteligență, teste de creativitate, teste de aptitudini speciale, analiza activității școlare, teste de evaluare a nivelului cognitiv la disciplina la care doresc să participe la pregătire, interviuri.

Pregătirea copiilor și tinerilor capabili de performanțe se organizează în grupe de excelență, pe ani de studiu și pe discipline. Programele de pregătire a copiilor și tinerilor capabili de performanțe sunt publice.

Activitatea de pregătire se poate desfășura și în filiale ale centrului de excelență care au dotarea adecvată. Într-o filială se pot desfășura activități la una sau mai multe discipline. De asemenea, activitatea de pregătire a copiilor și tinerilor capabili de performanțe se poate desfășura și on-line.