Guvernul a aprobat domeniile şi programele de master acreditate pentru anul universitar 2022-2023

Guvernul a aprobat domeniile şi programele de master acreditate pentru anul universitar 2022-2023
Foto: Guvernul României

Executivul a aprobat prin hotărâre de guvern domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2022-2023 (https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-107.pdf).
De asemenea, printr-o altă hotărâre de guvern, au fost aprobate Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor programelor de studii universitare şi structura instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2022-2023 (https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-108.pdf).

Referitor la domeniile şi programele de master acreditate, hotărârea de govern precizează în esență că:

„Art. 1 – Se aprobă domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de
predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2022-2023, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2 – Se aprobă domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de
predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2022-2023, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 3 – (1) Instituțiile de învățământ superior de stat și particulare acreditate nu organizează admitere pentru anul I de studii la programele de studii universitare care intră în lichidare începând cu anul universitar 2022 – 2023.
(2) Instituțiile de învățământ superior de stat și particulare acreditate vor asigura școlarizarea studenților deja înmatriculați la programele intrate în lichidare.
(3) Instituțiile de învățământ superior de stat și particulare acreditate nu vor înmatricula noi studenți indiferent de modalitatea de înmatriculare, respectiv prin transfer, continuare de studii etc., la programele de studii intrate în lichidare.”

Din actul normative privind Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor programelor de studii universitare, reținem:

„Art. 1 – Se aprobă Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2 – Se aprobă structura instituțiilor de învățământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licență şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2022-2023, prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 3 – Se aprobă structura instituțiilor de învățământ superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licență şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii
transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2022-2023, prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 4 – Se aprobă specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu în cadrul instituțiilor de învăţământ superior particular autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2022-2023, prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5 – Se aprobă structura instituțiilor de învăţământ superior autorizate să funcționeze provizoriu, care organizează numai programe de studii universitare de masterat/studii postuniversitare, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2022-2023, prevăzute în anexa nr. 5.
Art. 6 – (1) Specializările/programele de studii prevăzute în anexa nr. 6 intră în lichidare începând cu anul universitar 2022-2023, în sensul că la acestea nu se mai organizează admitere.
(2) Instituțiile de învățământ superior vor asigura în continuare școlarizarea studenților deja înmatriculați la specializările/programele intrate în lichidare.
(3) Instituțiile de învățământ superior nu vor înmatricula noi studenți, indiferent de modalitatea de înmatriculare, respectiv prin transfer, continuare de studii etc., la specializările/programele intrate în lichidare.
Art. 7 – Instituţiile de învăţământ superior acreditate şi programele de studii universitare acreditate ale acestora, care au depășit termenul legal de evaluare externă a calităţii, sunt obligate să se supună procesului de evaluare, în condițiile legii.”