Greva continuă în așteptarea deciziei guvernamentale și a răspunsurilor din școli

Greva continuă în așteptarea deciziei guvernamentale și a răspunsurilor din școliOrdonanța de urgență a Guvernului României „pentru instituirea unor măsuri privind buna funcționare a sistemului de învățământ” a fost pusă în dezbatere publică, până la adoptarea ei fiind anunțată continuarea grevei în școli.

Ligia Deca, ministrul educației: „Această ordonanță este necesară și dacă mâine toți profesorii ar reveni în clase. Ea include trei măsuri. Prima se referă la echivalarea probelor de competențe din cadrul examenului de bacalaureat cu mediile la disciplinele relevante din anii de liceu. Proiectul de metodologie de echivalare a competențelor, care se va adopta prin ordin de ministru, este publicat deja în transparență pe site-ul Ministerului Educației de vineri, 9 iunie. Perioada în care se va desfășura acest proces de echivalare este prevăzut a fi între 12 și 21 iunie. Și rămâne valabil faptul că aceste probe de competențe pot fi echivalate cu certificate obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale, așa cum era prevăzut și înainte.

Modificarea la care facem referire se referă la faptul că, în lipsa acestor certificate, echivalarea se face pe baza mediilor din timpul liceului. De exemplu, pentru nivelul de competență digitală, echivalarea se va face în baza mediei aritmetice obținute la disciplina tehnologia informației și a comunicațiilor, adică TIC, în clasele a IX-a, respectiv a X-a. Dacă au studiat doar un an, echivalarea se face în baza mediei din anul respectiv. Pentru cei care nu au studiat TIC, echivalarea se face în baza mediei obținute de elevi la o disciplină echivalentă, dacă vorbim despre elevii din promoții anterioare. De exemplu, matematici aplicate în tehnica de calcul tehnologic, pe computer, calculatoare, algoritmi de calcul și așa mai departe.

În ceea ce privește probele scrise, așa cum spuneam, nu se impune în acest moment modificarea calendarului acestora, nici pentru examenul de bacalaureat, nici pentru evaluarea națională. Pentru examenul de bacalaureat, probele scrise sunt programate în perioada 26-29 iunie, iar pentru evaluarea națională, între 19 și 22 iunie. Am primit extrem de multe mesaje de la elevi și părinți care ne subliniază nevoia ca aceste examene să-și păstreze datele anunțate. De asemenea, am fost înștiințați de o petiție cu peste 40.000 de semnături în sprijinul echivalării probelor de competențe de la examenul de bacalaureat cu medii, așa cum ordonanța de urgență statuează.

Un al doilea punct al ordonanței se referă la concursul de ocupare a posturilor didactice – concursul de titularizare. Așa cum știți, în această perioadă s-au desfășurat, acolo unde resursa umană a permis acest lucru în școli, inspecțiile la clasă. Dat fiind contextul, am prevăzut modificarea structurii probelor în cadrul concursului de titularizare, astfel încât în acest an, concursul constă doar în susținerea probei scrise, renunțându-se la inspecția la clasă sau la proba practică. Similar, modalități în care acest concurs s-a desfășurat în perioada pandemiei. O să mă întrebați de ce a fost necesar această măsură. Știm și am primit și noi mesaje de la cadrele didactice care au reușit să desfășoare această inspecție la clasă. Problema este că, din informațiile de la inspectoratele școlare, vineri, 9 iunie, erau neefectuate peste 18.000 de inspecții din totalul de aproximativ 31.000. Asta înseamnă că aproximativ 60% dintre inspecțiile anunțate nu se pot efectua. Nu mai este timp fizic în cele cinci zile de școală rămase, începând de luni, pentru ca ele să fie efectuate. Acestora li se adaugă cele peste 1.500 de probe practice neefectuate, care reprezintă aproape 70% din totalul probelor practice. Înțelegem nemulțumirea celor care au susținut inspecția la clasă și celor care au făcut eforturi ca aceste inspecții să se poată desfășura. În ansamblu însă, dacă nu modificăm structura probelor, examenul de titularizare, cei 60% dintre candidații care nu au reușit să-și desfășoare aceste inspecții nu s-ar fi putut prezenta la concurs, iar consecința pe care am fi suportat-o fără această măsură adoptată, astăzi, prin ordonanța de urgență, am fi văzut-o în toamnă, când riscam un blocaj la nivelul resursei umane din școli.

Al treilea punct al ordonanței de urgență vizează faptul că evaluarea națională de la sfârșitul clasei a VI-a, evaluarea de sistem, cea de diagnostic, care ar fi trebuit să aibă loc pe 12 și pe 13 iunie, nu se va susține în acest an.”

Simion Hancescu, președintele FSLI: „Mâine este grevă în toate școlile. Ceea ce ni s-a oferit se cunoaște. Suplimentar, față de ce am obținut până acum, este vorba de o creștere medie a salariilor începând cu data de 1 iunie de 25%, de asemenea, acea primă anuală, până în 2027, de 1.500 lei pentru personalul didactic și de 500 de lei, e noutatea, pentru cel nedidactic. Se știe că ultima ofertă a fost de a acorda, începând cu 1 ianuarie 2024, 45% din diferența dintre salariul din grilă și salariul la 31 decembrie 2023. Guvernul a venit cu 5 procente suplimentar, adică la 50%.”

Marius Ovidiu Nistor, președintele FSE Spiru Haret: „Ne vom pronunța mâine, la ora 10.00. Am cerut acolo ceea ce știți și dumneavoastră foarte clar. Au fost niște cerințe minimale. Una dintre ele încă nu a fost îndeplinită. Am cerut să se achite în totalitate tot ceea ce înseamnă creșterile salariale pe viitoarea grilă de salarizare în cursul anului 2024. Aici răspunsul guvernului a fost că se acordă prima tranșa în 2024, la 1 ianuarie, cealaltă urmând să fie acordată în 2025. Așa că, este logic să primească colegii noștri proiectul actului normativ și, în funcție de conținutul acestuia, ne vor da un răspuns până mâine, răspuns pe care îl vom comunica. Până atunci greva continua.”

Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă: „Toți cei care lucrează în instituțiile de învățământ vor înțelege demersul nostru, vor lua o decizie pe care o vor transmite până mâine la ora 10.00, așa cum am agreat cu reprezentanții sindicatelor. Ulterior, vom avea o nouă ședință de guvern în care vom aproba ordonanța și, în felul acesta, conflictul de muncă se va fi încheiat.”

Foto: Guvernul României