Formare în asigurarea calității învățământului superior sub egida ARACIS

Formare în asigurarea calității învățământului superior sub egida ARACIS

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) a organizat a treia sesiune de formare online (https://www.aracis.ro/sesiune-de-formare-online-evaluare-programe-domenii-institutional-in-modul-de-lucru-mixt-blended-19-11-2020/), cu participarea a peste 350 de cadre didactice, angajatori și studenți membri ai Comisiilor de experți permanenți de specialitate ale ARACIS și ai Registrului Național al Evaluatorilor ARACIS – Studenți (RNE-S), cadre didactice având calitatea de experți evaluatori înscriși în Registrul Național al Evaluatorilor ARACIS (RNE), precum și reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior care activează în domeniul asigurării interne a calității.

Actuala acțiune de formare se înscrie într-o serie de trei sesiuni la care au participat peste 900 de persoane. Tematică principală a cuprins prezentarea însoțită de discuții a modalității de desfășurare a proceselor de evaluare externă în această perioadă, având la bază Ghidurile privind evaluarea în modul de lucru online și respectiv mixt și Fișa vizitei (Raportul de evaluare externă), pentru fiecare tip de evaluare externă, care au fost aprobate de Consiliul ARACIS, pentru continuarea activităților de evaluare externă cu respectarea reglementărilor în vigoare în domeniul sănătății publice.

ARACIS apreciază că „participarea largă arată interesul în creștere pentru construirea unei culturi a calității, acesta fiind unul dintre obiectivele ARACIS, conform misiunii sale. Totodată, prin organizarea acestor sesiuni, ARACIS și-a continuat activitatea de perfecționare a experților evaluatori proprii, precum și a experților în asigurarea calității din cadrul instituțiilor de învățământ superior, în conformitate cu prevederile Standardelor și liniilor directoare pentru asigurarea calității în Spațiul European al Învățământului Superior”.