Formare experți CCD Bacău la standarde actuale, prin Granturile SEE

7


În perioada 3-8 martie 2019, trei formatori ai Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru“ Bacău, au participat la un curs de formare cu privire la metode moderne de evaluare. Cursul, intitulat Assessment for learning. Creative and diverse assessment methods for education for the 21st century, s-a desfășurat în Borgarnes, Islanda, și a fost susținut de către instituția de formare InterCultural Iceland. Participanții sunt profesori de limba engleză, biologie și discipline tehnice de la Colegiul Național Vasile Alecsandri, Bacău, respectiv Liceul Tehnologic Anghel Saligny, Bacău.

Cursul a reunit 26 de profesori din România, Spania, Portugalia, Belgia, Norvegia, Marea Britanie, Croația, Lituania, Italia și a cuprins scurte prezentări teoretice, discuții comparative și o multitudine de activități colaborative cu privire la tipuri de evaluare, cu accent pe valoarea formativă a evaluării și a lucrului pe grupe în contextul nevoii actuale de a dezvolta competențe specifice secolului XXI în rândul elevilor: gândire critică și rezolvare de probleme, abilități de colaborare în cadrul unei echipe, flexibilitate, inițiativă, comunicare orală și scrisă, accesarea și analiza informațiilor necesare realizării unei sarcini, curiozitatea, imaginația și creativitatea.

Programul de lucru a mai inclus deplasări la puncte de interes turistic din regiunea Borgarfjörður, orașul Stykkishólmur și muntele Kirkjufell și o vizită la Școala Menntaskóli Borgarfjarðar din Borgarnes care pune accent pe învățarea colaborativă, evaluarea formativă și folosirea tehnologiei în predare.

Această formare reprezintă a doua etapă în cadrul proiectului „Training Teachers  to Impact 21st century students“ (2018-EY-PMIP-R1-0004), finanțat prin Granturile SEE, în cadrul Programului de educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor (2014-2021). Proiectul este derulat de către CCD Bacău pe o perioadă de doi ani (2018-2020) și presupune participarea unui număr de nouă formatori la cursuri de formare în Norvegia și Islanda.

Primul curs de formare, The Teacher as a Change Agent, s-a desfă­șurat în Oslo, Norvegia, în perioada 3-7 decembrie 2018 la instituția Newschool AS și a inclus participarea altor trei formatori din instituția noastră.

Un al treilea curs de formare va fi găzduit tot de InterCultural Iceland, având ca temă integrarea elevilor provenind din medii dezavantajate și combaterea fenomenului de părăsire timpurie a școlii. Cursul, intitulat Reaching, teaching and keeping our learners. Methods and approaches to reach and increase retention of disadvantaged learners, va avea loc în perioada 3-9 noiembrie 2019 și implică participarea directorului instituției, prof. dr. Gabriel Leahu și a altor doi formatori.

Ca urmare a participării la cele trei cursuri, formatorii CCD Bacău vor desfășura seminarii de transfer în cadrul insituției și workshopuri cu 120 de profesori din școlile băcăuane. În urma acestora, cei nouă beneficiari direcți ai proiectului vor actualiza conținuturile unor cursuri aflate deja în oferta instituției noastre și vor realiza un nou program de formare, care va include conținuturi din toate cele trei activități desfășurate în cadrul proiectului și care va fi propus pentru acreditare în anul școlar 2020-2021.