Formare continuă la Casa Corpului Didactic Hunedoara

12

Pe fondul ultimelor dezbateri mai fierbinţi ale unor subiecte din domeniul educaţiei – greva profesorilor, debutul bacalaureatului
2016 –, o discuţie despre educaţia adulţilor, despre calendare şi weekenduri de formare sau despre dezvoltare profesională este posibil să treacă neobservată. Un ochi mai atent ar putea descoperi însă în această zonă aspecte care merită cunoscute.
Toate cele deja enumerate gravitează în jurul ideii de perfec­ţionare a pregătirii cadrelor didactice pentru exercitarea meseriei lor, pentru lucrul la clasă cu elevii şi nu numai. Prin cursurile organizate, Casa Corpului Didactic Hunedoara oferă şanse de dobândire a multe alte priceperi, deprinderi, competenţe: în domeniul proiectelor europene, al lucrului cu copiii cu cerinţe educative speciale, al comunicării sau evaluării didactice.
Despre toate acestea şi despre multe altele discutăm cu dna prof. Adriana Almăşan, directoarea instituţiei amintite:
– De obicei, nu se ştie că, până la chemarea cursanţilor în sala de curs, se desfăşoară foarte multă muncă – de proiectare, organizare şi identificare a soluţiilor, uneori a resurselor financiare, care nu sunt întotdeauna la îndemână. Suntem o echipă mică, dar facem toate acestea ca să putem oferi, în fond, programe de calitate, care să răspundă unor nevoi reale ale colegilor noştri ori prin care să poată fi îmbunătăţit ceva în şcoală.
Anual, reuşim să desfăşurăm câteva zeci de programe pe teme diverse, unele răspunzând punctual unor priorităţi ale momentului. Aş putea menţiona în acest sens cursurile deja derulate în acest an pe tema istoriei recente, a lucrului la clasa pregătitoare sau pentru abordarea cu succes a examenului de definitivare în învăţământ. Avem aproape patruzeci de cursuri încheiate, la care au participat, într-o formă sau alta, peste 3000 de cursanţi.
– Dar care sunt priorităţile momentului, la CCD?
– Sfârşitul anului şcolar coincide aproximativ cu finalul anului de formare continuă. Dar aceasta nu înseamnă că nu avem şi proiecte pentru viitorul apropiat, adică proiecte care vor continua cel puţin în prima parte a vacanţei profesorilor. Se ştie că, la fel ca în alte domenii, timpul şcolar e un timp încărcat şi chiar supraîncărcat. Cursurile noastre se desfăşoară, cel mai adesea, la sfârşit de săptămână. De aceea încercăm să profităm de săptămânile care urmează.
De exemplu, vom încheia cele patru-cinci programe cu credite începute anterior şi care au, de regulă, o durată mai mare. Printre acestea, „IC3 – Educator pentru şcoala digitală”, program prin care se obţine o certificare internaţională în utilizarea calculatorului. Pe această temă, instituţia noastră a fost vizitată zilele trecute de dl David Ford, reprezentant CERTIPORT, organizaţie internaţională de top în acest domeniu şi care a fost satisfăcut de activităţile asistate.
Mai derulăm, de asemenea, împreună cu specialişti în domeniul psihologiei şi dezvoltării organizaţionale de la Universitatea Babeş-Bolyai, din Cluj-Napoca, programul „Perspective SOCEM” pe tema dezvoltării social-cognitive şi emoţionale la copii şi adolescenţi.
Urmează apoi să încheiem programele postuniversitare de pregătire psihopedagogică, nivelul 1 şi 2, pentru care beneficiem
de colaborarea unor cadre didactice universitare. Tot cu formatori universitari se derulează programul despre care aminteam mai devreme şi care este adresat candidaţilor la examenul naţional de definitivat sesiunea 2016 sau cel intitulat „Pedagogie – curriculum, instruire, evaluare – abordări inovative”, la care au fost invitaţi profesori de toate specialităţile.
– Alte proiecte?
– Sunt multe. Amintesc doar că vom fi implicaţi, pe componenta de formare a profesorilor, în Proiectul privind Învăţământul Secundar din România (ROSE), proiect finanţat prin Banca Mondială şi implementat de către Ministerul Educaţiei, până în anul 2022. Proiectul are o ţintă precisă: reducerea abandonului în învăţământul secundar şi terţiar şi creşterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.
Dorim să oferim, până la debutul noului an şcolar, o pregătire mai bine ţintită pe componenta formativă a activităţilor din şcoală. Lucrăm astfel la un proiect, „Şcoala de vară 2016 – Programe de formare continuă în domeniul educaţiei civice”. Vor fi abordate teme din domenii cum ar fi: educaţia pentru incluziune şi egalitatea de şanse, educaţia pentru drepturile omului, educaţia de gen, antidrog, anticorupţie, antreprenorială şi altele. Activităţile vor fi finanţate din surse bugetare. Mai sunt şi altele, dar mă opresc aici. (CCD Hunedoara)