Firma de exerciţiu – suport în dezvoltarea spiritului antreprenorial

Rezultatele obţinute de elevii Colegiului Economic Virgil Madgearu,
din Bucureşti, la „Virtual Enterprise International Trade Show“ 2017 New York – Sua


 „Firma de exerciţiu“, metodă didactică modernă şi interactivă de succes în învăţământul românesc, determină dobândirea de către elevi a unor abilităţi antreprenoriale, perfecţionarea comportamentului profesional şi identificarea potenţialului propriu. Concret, o astfel de „firmă“ îi oferă elevului competenţe în toate domeniile economice, adică, „să ştie ce să facă şi cum să facă“. Instruirea în cadrul acestui „laborator şcolar“ face posibilă punerea în practică a cunoştinţelor deja dobândite, fiind, astfel, o continuare firească şi necesară a instruirii, prin care tânărul învaţă, practic, cum să conceapă şi să conducă o afacere, prin simularea unor operaţiuni pe care întreprinzătorii din mediul real de afaceri le desfăşoară: de la elaborarea unui plan de afaceri până la proiectarea planurilor de producţie, marketing, resurse umane, management, contabilitate şi chiar lichidarea unei afaceri.
Două aspecte  definesc firma de exerciţiu: virtual (nu există bani sau  bunuri) şi real (se respectă uzanţele comerciale, fluxul informaţional, documentele şi circuitul acestora). Instruit în acest cadru creativ şi interactiv, elevul dobândeşte competenţele esenţiale ce-i vor asigura inserţia pe piaţa muncii. Această formă de învăţare cunoaşte şi o altă dimensiune, cea extracurriculară, prin organizarea şi participarea la concursuri şi târguri naţionale şi/sau internaţionale. Colegiul Economic „Virgil Madgearu“, din Bucureşti, a participat, şi în acest an, la competiţiile organizate în cadrul prestigiosului eveniment Virtual Enterprise International Trade Show 2017, care a avut loc la New York, SUA, cu o delegaţie formată din nouă elevi, trei cadre didactice-coordonatori de „Firme de exerciţiu“. Din delegaţie au mai făcut parte elevi şi cadre didactice de la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul“ şi Liceul Teoretic „Alexandru Vlahuţă“. Pe  întreaga perioadă a deplasării, s-a urmărit punerea în aplicare a obiectivelor propuse în cadrul proiectului educaţional „Din şcoală în viaţă prin Firma de Exerciţiu“ al cărui coordonator este prof. Roxana Carmen Ionescu, director al Colegiului Economic „Virgil Madgearu“ din Bucureşti. Principalele obiective au fost: dezvoltarea spiritului antreprenorial, familiarizarea elevilor cu activităţile specifice derulării afacerilor cu partenerii străini ai „Firmelor de exerciţiu“, în cadrul manifestărilor expoziţionale, formarea de priceperi şi deprinderi în  domeniul afacerilor, perfecţionarea limbajului de afaceri în limbi străine, stimularea creativităţii elevilor, responsabilizarea, dar şi motivarea lor cu rezultate deosebite în practica firmelor de exerciţiu, stabilirea de parteneriate cu şcoli similare din SUA şi alte ţări participante la manifestarea expoziţională.
Cea de a XXI-a ediţie a Târgului Internaţional al Firmelor de exerciţiu,  intitulată „Youth Business Summit  New York 2017“, a avut sloganul „Join future business leaders and entrepreneurs for a one-of-a-kind global business convention“ şi s-a desfăşurat sub patronajul U.S. NETWORK OF VIRTUAL ENTERPRISES &  MERRILL LYNCH,  în colaborare cu W!SE (WORKING IN SUPPORT OF EDUCATION) şi al NEW YORK  CITY DEPARTMENT OF EDUCATION (DOE). Acest eveniment a reunit 225  de firme de exerciţiu din opt ţări şi 13 state din SUA, cu  50 mai multe decât în anul precedent, fapt ce denotă notorietatea şi anvergura la care se desfăşoară acest eveniment an de an.  România a fost prezentă cu două firme de exerciţiu de la Colegiul Economic „Virgil Madgearu“, sub coordonarea doamnei director prof. Roxana Carmen Ionescu. De-a lungul unei săptămâni dinamice, s-au desfăşurat două competiţii de afaceri şi antreprenoriat: „Global Business Challenge“ şi, respectiv, „International Trade Show“  în cadrul cărora elevi din întreaga lume şi-au demons­trat cunoştinţele, priceperile şi deprinderile acumulate şi formate în cadrul firmelor de exerciţiu pe parcursul anului şcolar.
De asemenea, trebuie remarcat faptul că la acest Târg Internaţional al Firmelor de exerciţiu  au participat personalităţi marcante  din lumea afacerilor, precum: Charlotte Frank, director
McGraw-Hill Financial, şi Ben Kassoy, redactor-şef al DoSomething.org, iar organizarea evenimentului a fost susţinută de 20 de sponsori de renume, dintre care amintim FedEx, HSBC, Dale Carnegie, New York Life Fundation, Capital One.
Unul dintre evenimentele cele mai importante din lume pentru elevii care doresc să lucreze în domeniul afacerilor este „Global Business Challenge 2017“, care a ajuns la a XI-a ediţie, desfăşurată pe 4 aprilie 2017. Competiţia s-a axat pe analizarea unui studiu de caz de afaceri referitor la compania producătoare de iaurturi sub brandul CIOBANI. Echipele au avut rolul de consultant pentru managerul departamentului  de marketing al firmei producătoare de iaurturi CIOBANI şi sarcina de a realiza o strategie menită să asigure extinderea produsului şi pe pieţele europene.
„Global Business Challenge“ a reunit peste 350 de elevi din ţări precum Austria, Belgia, Brazilia, Indonezia, Republica Bermuda, Germania, Bulgaria, România, SUA şi s-a desfăşurat, anul acesta, în trei runde: la runda preliminară au participat 36 de echipe, la semifinală s-au calificat 16 echipe şi în finală au rămas patru echipe. Competiţia le-a oferit elevilor participanţi şansa să lucreze într-o echipă multinaţională, pentru a se pregăti şi a acumula experienţă în analizarea economiei globale, să evalueze oportunităţile şi riscurile unei afaceri, să-şi formeze şi să-şi exerseze competenţe de înţelegere a operaţiunilor comerciale şi de negociere în afaceri, dar mai ales să-şi consolideze deprinderile muncii în echipă.
La această competiţie, Colegiul Economic „Virgil Madgearu“, din Bucureşti, a fost reprezentat de nouă elevi: Drăghici Diana Elena, Drăgan Cătălina, Petculescu Alexandru Călin, Furdui Marius Andrei, Suhan Horia Teodor, Stoian Andra Larisa, Petre Denisa Andreea, Dima Luiza Denisa, Niţă Andreea, coordonaţi de prof. Mariana Georgeta Ciobanu şi prof. Florina Voicu. Eleva Drăghici Diana Elena s-a calificat în semifinala concursului.
Competiţia „International Trade Show“ a inclus secţiunile  Best Booth, Best Sales Pitch,  Best Catalog, Best Website. În cadrul acesteia, elevii noştri au participat cu două firme de exerciţiu:
FE „TRAVELING AROUND THE WORLD“ SRL agenţie de turism, reprezentată de elevii: Drăghici Diana Elena, Petculescu  Alexandru Călin, Furdui Marius Andrei, Suhan Horia Teodor, coordonaţi de prof. Mariana Georgeta Ciobanu şi prof. Roxana Carmen Ionescu, care a obţinut  Premiul II – SILVER  la secţiunea „Best catalog“.
FE „SHINE CENTERS“ SRL – salon cosmetic, reprezentată de elevii: Drăgan Cătălina, Stoian Andra Larisa, Petre Denisa Andreea, Dima Luiza Denisa, Niţă Andreea, coordonaţi de prof. Mariana Georgeta Ciobanu, prof. Roxana Carmen Ionescu şi prof. Ana Maria Picu, care a obţinut  Premiul II – SILVER  la secţiunea „Best WEB SITE“.
Pe  perioada derulării competiţiilor au avut loc întâlniri de lucru cu organizatorii târgului: Iris Blanc, director executiv, fondator al Virtual Enterprises International SUA, Nick Chapman, director al programului naţional, Tyler Fugazzie, manager în marketing şi comunicare, Susan Chan, manager în organizarea de evenimente naţionale, John Jastremski, director al NYC Program Virtual Enterprises International; cu reprezentanţi din conducerea instituţiei educaţionale a Colegiului „Jacqueline Kennedy Onassis“ HS şi cu numeroase cadre didactice din SUA şi din ţările participante la târg, în cadrul unei mese rotunde, organizată pe perioada desfăşurării competiţiilor.
La  deschiderea competiţiei „International Trade Show“ a participat doamna  Ioana Gabriela Costache, consul general al României la New York, care a discutat cu elevii despre proiectele virtuale de promovare comercială şi a organizat o întâlnire festivă la sediul Consulatului General al României din New York, în cadrul căreia delegaţia noastră s-a bucurat de o deosebită atenţie din partea oficialităţilor române. Din partea ISMB au fost prezente doamna prof. Mihaela Ciho, inspector şcolar general adjunct ISMB, şi de doamna prof. Felicia Narcisa Gheorghe, inspector şcolar pentru Management Instituţional, Inspectoratul Şcolar Sector 2.
Elevii Colegiului Economic „Virgil Madgearu“, din Bucureşti, au trăit o experienţă multiculturală deosebită,  dovedind prin rezultatele obţinute că deţin reale calităţi în domeniile marketing, negociere, comercial, financiar-contabil şi resurse umane, dobândite în cadrul orelor de „Firmă de exerciţiu“, că au abilităţi şi competenţe de comunicare în mai multe limbi străine, precum şi aptitudini de negociere şi realizare a tranzacţiilor comerciale. Spiritul antreprenorial, creativitatea şi promovarea unei idei sau a unui produs românesc  sunt dovezi certe ale dimensiunii formative a învăţământului economic românesc din Colegiul Economic „Virgil Madgearu“ Bucureşti.
Prof. Roxana Carmen Ionescu,
Director Colegiul Economic „Virgil Madgearu“, Bucureşti