Excursia şcolară – o adevărată lecţie de învăţătură

Excursia şcolară, mult dorită şi îndrăgită de elevi,  este cel mai bun prilej de a învăţa geografie şi istorie, de a şti mai multe despre ceea ce înseamnă ţara cu bogăţiile şi frumuseţile ei naturale, mai profund decât la orice oră la clasă, indiferent de metodele folosite de dascălii şcolii.
Mai mult, este un moment potrivit de a-ţi cunoaşte mai bine elevii, astfel încât, odată întors în atmosfera sălii de clasă, să poţi să dezvolţi relaţia de apropiere creată în timpul excursiei.
Ce implică excursia pentru cadrele didactice? Să găseşti agenţia turistică de încredere, care să îţi ofere cele mai bune servicii de transport, cazare şi masă pentru copii, să alegi traseul adecvat, spre a atinge scopul ştiinţific şi cultural propus, să împleteşti cu măiestrie rolul de părinte, prieten, profesor, pentru ca toţi şcolarii să se bucure deplin de călătoria cu autocarul, pe care o văd ca pe o evadare din cotidian.
Vorbind de Şcoala Gimnazială din localitatea teleormăneană Tătărăştii de Sus, ce şi-a propus o excursie de cinci zile, în cadrul Săptămânii „Şcoala Altfel”, pregătirile au început din vreme prin a alege un traseu mai puţin frecventat, încât să fie admirate locuri şi peisaje inedite, ce nu se regăsesc de obicei în preferinţele traseelor turistice cu familia.
Prin urmare, cei doi organizatori ai recentei excursii tematice (prof. Aritina-Adriana Dumitrescu, director al unităţii şcolare, şi prof. Ana-Cristina Tudor), împreună cu ceilalţi profesori însoţitori, alegând Agenţia de turism Medeea Tour şi Firma de transport SC Trans Vacanţa SRL din Bucureşti, şi-au stabilit ca punct central de interes şi  vizitare judeţul Maramureş, o zonă încărcată de istorie şi cultură, având asigurată cazarea şi masa la Pensiunea „Rustic”, din oraşul Baia Sprie, de la poalele Munţilor Gutâi.
Deplasarea s-a realizat pe itinerarul: Tătărăştii de Sus-Piteşti-Râmnicu Vâlcea-Sibiu-Alba Iulia-Cluj-Napoca-Baia Mare-Baia Sprie şi retur, cu o ocolire la întoarcere prin Târgu Mureş.
Depăşind graniţele satului natal, într-o atmosferă destinsă şi de bună dispoziţie, prin explicaţiile primite de la dascălii însoţitori asupra geografiei locurilor străbătute, pe toată durata excursiei, elevii au observat cu multă plăcere principalele forme de relief (câmpii, dealuri, depresiuni, podişuri, munţi), pădurile încărcate de verdeaţă, defileurile, serpentinele şi apele curgătoare întâlnite în cale, unităţile administrativ teritoriale (sate, comune, oraşe, judeţe), realizările economice şi ocupaţiile oamenilor de la şes  şi de la munte.
În drum spre Maramureş, după câteva ore de mers, un scurt popas s-a făcut pe Defileul Oltului, la Mânăstirea Cozia, ce răsare parcă din stânca munţilor cu zidurile „izbite în cadenţă“ de apele vijelioase ale râului Olt.
Impresionaţi de acest frumos monument arhitectonic, copiii au vizitat cu interes biserica mânăstirii, zidită între anii 1380-1386 de Mircea cel Bătrân, domnitorul Ţării Româneşti, cel care este înmormântat aici.
Continuând drumul, cu privirile furate de splendidele peisaje  de pe Valea Oltului, trecând prin Alba Iulia, nu poţi să nu opreşti să vizitezi cea mai mare şi impunătoare  cetate din România, Alba Carolina, o fortificaţie extrem de complexă ce a prins o nouă viaţă odată cu procesul de restaurare la care a fost supusă în ultimii ani.
Odată ajunşi în cetate, excursioniştii parcă au pătruns într-o altă lume. Aleile frumos amenajate i-au purtat spre o diversitate de obiective turistice, precum: Muzeul Naţional al Unirii, Traseul Porţilor sau Traseul celor Trei Fortificaţii, Caponiera, Celula lui Horea, Bastionul Saşilor sau Platforma de Artilerie.
Atenţia copiilor a fost reţinută şi de Catedrală Ortodoxă Reîntregirea, ale cărei cupole se înalţă spre cer asemenea unor mâini aflate în rugăciune veşnică.
Precum două surori îngemănate, alături de ea se înalţă la fel de semeţ Catedrala Romano-Catolică Sfântul Mihail, recunoscută ca fiind cea mai veche catedrală din ţară.
Captivaţi de ceea ce au văzut şi au auzit aici de la ghidul însoţitor, micii turişti au asistat la o vie lecţie de istorie.
Ajungând spre seară la destinaţie, în Baia Sprie, un vechi centru minier, în zilele următoare au vizitat, pe rând, cele mai reprezentative obiective culturale din zona maramureşeană, „o ţară veche cu oameni fără pereche”.
În municipiul Baia Mare, capitala judeţului Maramureş, grupul de elevi a asistat pentru prima dată la un aşa-numit „Spectacol de Planetariu”, la cel mai modern planetariu public din România şi Europa de Sud-Est.
Dotat cu un proiector stelar de ultima generaţie, spectacolul a cuprins o serie de simulări într-o mare cupolă şi demonstraţii ale unor evenimente astronomice, parcurgerea aspectului cerului pe anotimpuri, cu prezentarea celor mai importante constelaţii şi stelele principale de pe bolta cerească.
Printre alte obiective vizitate în Baia Mare amintim: Muzeul judeţean de etnografie şi artă populară Baia Mare şi Muzeul judeţean de istorie şi arheologie Maramureş.
De-a dreptul fascinaţi au fost copiii de cele văzute la Muzeul judeţean de mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, supranumit şi „Muzeul florilor de mină”, unic la noi în ţară.
Muzeul deţine cea mai mare colecţie regională de minerale din România şi printre cele mai mari din Europa, numărând peste 20.000 de piese: flori de mină, fosile, roci şi minereuri, unele dintre ele fiind rarităţi pe plan mondial, toate acestea provenind din exploatările miniere din Maramureş.
Plecând din Baia Sprie spre Sighetu Marmaţiei, excursioniştii au ajuns, după aproximativ 75 de km, în vestita localitate  Săpânţa, aşezată pe malurile râului Tisa, la graniţa cu Ucraina, oprindu-se la „Cimitirul Vesel”, fireşte, obiectivul turistic maramureşean cel mai cunoscut în lume.
Datând din anul 1930, acest superb muzeu în aer liber este creaţia lui Stan Ion Pătraş, un recunoscut sculptor, pictor şi poet popular, un sătean a cărui locuinţă de aici, în prezent, a devenit casă memorială, purtându-i numele.
Pe cele 800 de cruci din lemn de stejar, vopsite într-un albastru viu, se află câte un desen însoţit de o epigramă care-l caracterizează cu vervă satirică pe cel răposat.
Vizitând şi Mânăstirea Săpânţa-Peri, tot din zona aceasta, elevii au fost încântaţi de construcţia Bisericii Mânăstirii, una dintre cele mai înalte biserici de lemn din Europa, a cărei turlă este vizibilă de la aproximativ 5 km, întreaga biserică având 78 m înălţime, aceasta reprezentând un simbol al creştinismului ortodox din România.
O surpriză plăcută pentru grupul de elevi a fost plimbarea, dus-întors, cu Mocăniţa (un trenuleţ special pentru turişti cu o locomotivă cu aburi), ce funcţionează de multă vreme în oraşul maramureşean Vişeul de Sus, pe valea râului Vaser, din munţii Maramureşului.
Timp de aproape patru ore, elevii au trăit clipe de fericire, încântaţi de defileul  spectaculos al Văii Vaserului, în care peisajul natural alternează cu păduri dese, stânci prăpăstioase şi poieni cu izvoare cristaline, ce ţâşnesc din adâncul munţilor.
La întoarcere  spre casă, cu o abatere de la traseu, elevii s-au oprit pentru un scurt timp la frumoasa şi imensa Grădină Zoologică din Târgu Mureş, unde au admirat cu plăcere şi curiozitate diverse specii de animale şi păsări sălbatice vii, exotice, dar şi autohtone.
Importanţa locurilor şi a obiectivelor turistice vizitate, în cele câteva zile trăite frumos, altfel decât la şcoală, au lăsat în sufletele copiilor teleormăneni din sudul ţării impresii şi bucurii de neuitat.
Aşadar, putem spune că excursia şcolară rămâne o adevărată lecţie de învăţătură în care se deschide marea carte a patriei şi a naturii, din care poţi învăţa direct despre munţi şi ape, sate şi oraşe, despre plante şi animale, despre oameni şi faptele lor, despre istoria zbuciumată a românilor, despre toate.
Considerate un veritabil mijloc de cunoaştere şi relaxare, după cum spunea marele nostru cărturar român Nicolae Iorga,  „excursiile te învaţă mai mult decât zece biblioteci la un loc”.
Prof. Marinela ARMEANCA
Şcoala Gimnazială Scurtu Mare,
Judeţul Teleorman