Excelenţa şi inovaţia în cercetarea ştiinţifică, premiate de Academia Oamenilor de Ştiinţă din România

În data de 23 martie 2017, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România a decernat premiile pentru excelenţă în cercetarea ştiinţifică pentru anul 2015. Evenimentul a avut loc în Aula Bibliotecii Centrale Universitare, în prezenţa unui public select, format din membri ai corpului academic, cercetători ştiinţifici, oameni de cultură, studenţi. Premiile Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, onorifice, fără o componentă financiară, au fost acordate pe secţiuni, pentru domenii fundamentale ale cercetării ştiinţifice: Ştiinţe Matematice, Ştiinţe Fizice, Ştiinţe Chimice, Ştiinţe Tehnice, Ştiinţe Militare, Ştiinţe Agricole, Silvicultură şi Medicină Veterinară, Ştiinţe Medicale, Ştiinţe Economice, Juridice, Sociologie, Ştiinţe Istorice şi Arheologice.
Între lucrările premiate, se numără: la Secţiunea Ştiinţe Matematice, Premiul „Nicolae Teodorescu“, pentru contribuţii deosebite în combinatorică şi teoria algoritmilor, Mircea Merca; la Secţiunea Ştiinţe Fizice, Premiul „Şerban Ţiţeica“, Nanoparticles’ Promises and Risks. Characterization, Manipulation, and Potential Hazards to Humanity and the Environment, Editura Springer, 2015, de Mihai Lungu, Adrian Neculae, Mădălin Bunoiu, Claudiu Biriş; Secţiunea Ştiinţe Chimice, Premiul „Mircea Banciu“, Exotic Properties of Carbon Nanomatter Advances in Physics and Chemistry, Editura Springer, 2015, de Mihai V. Putz, Ottorino Ori; la Secţiunea Ştiinţe Tehnice, Premiul „Hermann Oberth“, Analiză dimensională, similitudine şi modelare, Editura Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, 2015, de Mircea Degeratu; Premiul „Martin Bercovici“, O istorie neromanţată a Porţilor de Fier, Editura Hidroconstrucţia, 2015, de Felix Scvorţov; la Secţiunea Ştiinţe Militare, Premiul „Mareşal Constantin Prezan“, Pietre de hotar românesc, Editura Paideia, 2015, Ordinul Militar de România; la Secţiunea Ştiinţe Agricole, Silvicultură şi Medicină Veterinară, Premiul „Gherasim Constantinescu“, Pagini din istoria şi actualitatea viticulturii, Editura Lexon, Chişinău, 2015, de Boris Găină, Eugeniu Alexandrov; Premiul „Amilcar Vasiliu“, trilogia publicată cu prilejul aniversării a 70 de ani de la fondarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara „Regele Mihai I al României“, Monografie. Istoria trăită, istoria în imagini, 1945-2015, Editura Agroprint, 2015, de Paul Pîrşan, Gallia Butnaru, Ioan Sărac, Horea Butnariu, Liviu Nadiş; Secţiunea Ştiinţe Medicale, Premiul „Arthur Kreindler“, pentru progres ştiinţific în neurogenetică, Magdalena Budişteanu; Premiul „Carol Davila“, Istoria universală a medicinei şi farmaciei (2 vol.), Editura Academiei Române, 2015, de Radu Iftimovici; Premiul „Petre Brânzei“, Endocrinologie Clinică, Editura Naţional, 2015, de Constantin Dumitrache, Diana Loreta Păun, Laura Samantha Iconaru, Iuliana Gherlan; Premiul „Eugen Proca“, Cancerul de prostată local avansat şi metastazat, Editura Pim, 2015, de Cătălin Pricop, Dan Mischianu, Orsolya Martha; Secţiunea Ştiinţe Economie, Juridice, Sociologie, Premiul „Nicholas Georgescu Roegen“, Organizational Knowledge Dynamics. Managing Knowledge Creation, Acquisition, Sharing, and Transformation, IGI Global, Hershey, PA, 2015, de Constantin Brătianu; Premiul „Anghel Rugină“, Fereastră de oportunităţi şi provocări pentru România, Editura Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, 2015, de Nicolae Dănilă; Premiul „Tudor Popescu“, Tratat de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, 2015, de Alexandru Ţiclea; Premiul „Henry Stahl“, Nonlinear Dynamics of Financial Crises How to Predict Discontinuous Decisions, Academic Press, Elsevier, 2015, de Ionuţ Purica; la Secţiunea Ştiinţe Istorice şi Arheologice, Premiul „Grigore Gafencu“, Portul tradiţional de sărbătoare din judeţul Neamţ, Editura C.M. Imago, 2015, de Elena Florescu, Florentina Buzenschi; Premiul „Aurelian Sacerdoţeanu“, Ioan Hudiţă, istoric, om politic şi autor de jurnal, Editura Enciclopedică, 2015, de Ion Solcanu; Premiul „Andrei Oţetea“, România şi „alianţele germane“, 1879-1914, Editura Junimea, 2015, de Gheorghe Cliveti; Premiul „Dimitrie Cantemir“, Comisia Centrală de la Focşani, 10 mai 1859 – 12 februarie 1862, Editura Pallas, 2015, de Jipa Rotaru, Horia Dumitrescu. În cadrul Galei de Premiere au avut loc un recital muzical susţinut de Corul Facultăţii de Teologie a Universităţii Valahia din Târgovişte şi un recital de muzică clasică performat de Andreea Ilie (mezzosoprană), Opera Română, Diana Florea (soprană), Viena, şi prof. univ. dr. Doru-Sabin Delion (pian), vicepreşedinte AOSR.
În cadrul Galei de Premiere, prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, preşedintele Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, care a fost şi amfitrionul manifestării, a declarat: „Premiile pe care le acordăm, doar onorifice, dar cu o mare încărcătură spirituală, apreciază cercetarea performantă, exprimată prin lucrări de înaltă ţinută ştiinţifică şi academică. Operele premiate reprezintă contribuţii valoroase, originale şi inovative, unele de avangardă, la nivel internaţional, în diversele domenii ale cunoaşterii pe care le reprezintă. Prin aceste premii, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România îşi manifestă înalta apreciere pentru calitate şi excelenţă, pentru performanţă, originalitate, creativitate şi inovativitate în cercetarea ştiinţifică. Cercetarea, în viziunea noastră, alături de educaţia academică, stă la originea dezvoltării şi progresului, este forţa motrice a societăţii şi a economiei. În ceea ce ne priveşte, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România îşi aduce contribuţia, prin programele şi proiectele de cercetare pe care le desfăşoară, la progresul cunoaşterii ştiinţifice româneşti. Nu lipsit de relevanţă este faptul că unii dintre cei premiaţi sunt membri ai AOSR. Încă o dată constatăm că România are resurse puternice în domeniul cercetării, al inteligenţei, creativităţii şi originalităţii. Este, de altfel, o realitate recunoscută şi apreciată pe plan internaţional, în mod superlativ, de marile instanţe mondiale ale cercetării de vârf, de la Silicon Valley la CERN. Este un lucru care nu poate decât să ne bucure şi să ne facă încrezători în viitorul ţării noastre“.
 Biroul de Comunicare şi Relaţii Publice
al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România