Excelența în educație, confirmată de elevii Colegiului Economic Virgil Madgearu din București

Excelența în educație, confirmată de elevii Colegiului Economic Virgil Madgearu din BucureștiExcelența în educația economică românească, dovedită în mod constant de elevii Colegiului Economic Virgil Madgearu din București, a fost reconfirmată în ultima parte a anului școlar încheiat prin performanțele obținute la Târgul Inter­național al firmelor de exercițiu „Virtual Enterprise ­International Trade Show – Youth Business Summit 2023“, desfășurat la New York, în SUA.

Participare de succes a elevilor români la New-York

La a XXVI-a ediție a prestigiosului eveniment Târgul Internațional al Firmelor de Exercițiu, Colegiul Economic Virgil Madgearu din București a fost reprezentat de 15 elevi și trei cadre didactice, par­ticiparea constituind o concretizare a proiectului educațional „Din școală în viață, prin firma de exercițiu New York 2023“, pe care îl coordonez în calitate de director al unității de învățământ.

Obiectivele educaționale ale participării elevilor la competițiile târgului in­ternațional de la New-York prin proiectul firmelor de exercițiu sunt:

 • dezvoltarea spiritului antrepreno­rial în concordanță cu cerințele și exigențele pieței internaționale;
 • familiarizarea elevilor cu activită­țile specifice derulării afacerilor cu partenerii firme de exercițiu străine în cadrul manifestărilor expoziționale internaționale;
 • formarea de priceperi și deprinderi în domeniul afacerilor;
 • cunoașterea documentației specifice și a uzanțelor comerțului interna­țional;
 • perfecționarea limbajului de afaceri în limbi străine;
 • stimularea creativității elevilor și recunoașterea ei la nivel internațional;
 • responsabilizarea elevilor;
 • motivarea elevilor cu rezultate deosebite în practica firmelor de exercițiu.

O întâlnire globală unică

Ediția din acest an a competiției mondiale de la New-York a avut gene­ricul „Future of Work – New York 2023“ și s-a desfășurat sub sloganul „Join future business leaders and entrepreneurs
for a one-of-a-kind global business ­convention“.

Evenimentul expozițional „Youth Business Summit 2023“ a reunit 4.000 de tineri, elevi profesioniști în devenire și antreprenori în formare din șase țări și 18 state americane. Împreună s-au aflat 160 de școli, educatori, directori de școli, oa­meni de afaceri și profesioniști din industrie și din media, pentru o întâlnire globală unică. La prestigioasa manifestare educațională au participat 200 de firme de exercițiu, fapt ce denotă notorietatea și anvergura la care se desfășoară acest eveniment an de an. Din afara SUA, au participat: Austria – o firmă, Germania – o firmă, România – trei firme (Colegiul Economic Virgil Madgearu din București, cu două firme, Școala Superioară Comercială Nicolae Kretzulescu, cu o firmă), Indonezia – patru firme, Bulgaria – două firme, Brazilia – o firmă. Firmele nord-americane au fost din statele: New York – 64 de firme, California – 20 de firme, North California – opt firme, South California – șase firme, Washington D.C. – șase firme, Tennessee – 10 firme, New Jersey – opt firme, Virginia – două firme, Pasadena – cinci firme, Michigan – trei firme, Ilinois – patru firme, Texas – două firme, Florida – patru firme.

Susținere din mediul de business american

Importanța și valoarea târgului internațional pentru firmele de exercițiu a fost subliniată și de faptul că a beneficiat de patronajul asigurat de prestigioasele companii HSBC, Intuit, Deloitte, Viacom, Nielsen, Google, Amazon, Salesforce, precum și de New York City Department of Education (DOE).

Dintre personalitățile marcante din lumea afacerilor care s-au alăturat organizatorilor îi menționăm pe: Kelly Fisher – Senior Vice President & Head of Corporate Sustainability HSBC Bank USA, David Zasada – Vice President, Education Intuit, Maureen Gillan-Myer – Head of Human Resources, HSBC USA Executive Vice President, HSBC North America Holdings Inc. Board of Directors, Virtual Enterprises International.

De asemenea, evenimentul expozițional și competițional s-a bucurat de susținerea oferită de numeroși sponsori cum sunt: HSBC, Deloitte, Viacom, Liu – Long Island University, Capital One, Microsoft, NYC – Department of Education, FED-Ex, TED-Bank etc.

Tinerii și-au demonstrat abilitățile, cunoștințele și talentul în antreprenoriat

Summit-ul le-a oferit elevilor multiple posibilități de a-și demonstra abilitățile, cunoștințele și talentul în antreprenoriat, comunicații, TIC, precum și în exersarea unor componente-cheie de management în domeniul afacerilor la nivel global.

De asemenea, cadrele didactice, coordonatori de firme de execițiu, au avut oportunitatea de a realiza un schimb de experiență și de exemple de bune practici în domeniu, cu prilejul mesei rotunde inițiate de organizatori, la care au luat parte personalități precum: Iris Blanc – executive director fondator al Virtual Enterprises, Musa Ali Shama – President International USA, Gina Pol – National Program Director, Tyler Fugazzie – Marketing and Communications Manager, Lily Thompson – National Program Coordinator.

Elevii români laureați

Târgul Internațional al firmelor de exercițiu „Virtual Enterprise International Trade Show – Youth Business Summit 2023“ a cuprins două secțiuni:

 • Global Innovation Challenge 2023 – cu două runde: runda preliminară, cu 28 de echipe, și runda finală, cu șase echipe;
 • International Trade Exhibition 2023 – cu două competiții: Best Booth Design și Best Sales Pitch.

La cea de-a XV-a ediție Global Innovation Challenge 2023, unul dintre evenimentele provocatoare pentru elevii care doresc să activeze în domeniul afacerilor, ediție susținută de sponsori precum HSBC și Intuit Education, au participat 297 de elevi din: Austria (23 de elevi), Bulgaria (11 elevi), Brazilia (25 de elevi), Indonezia (46 de elevi), România (15 elevi), SUA (117 elevi).

Competiția a constat în analizarea unui studiu de caz al unei renumite companii internaționale. Fiecare din cele 28 de echipe multinaționale, alcătuite din câte opt elevi provenind din țări diferite, reprezentanți ai firmelor de exercițiu, a fost angajată în identificarea problemelor cu care se confruntă compania internațio­nală IKEA, cel mai mare retailer de mobilă din lume, și în găsirea de soluții realiste pentru practicile de afaceri, soluții care apoi să fie interconectate cu obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU.

Angrenarea în competiție i-a oferit fiecărui elev participant oportunitatea să lucreze într-o echipă multinațională, fapt ce a permis acumularea de experiență în analizarea economiei globale, în evaluarea oportunităților și riscurilor unei afaceri la nivel global. Elevii au avut șansa de a-și exersa și forma competențe și abilități de înțelegere a fenomenelor economice ce își pun amprenta asupra mediului de afaceri real.

La această competiție, de la Colegiul Economic Virgil Madgearu din București, au participat 15 elevi: David Daniel Moldoveanu, Șerban Cristian Perianu, Mario-Andrei Călinescu-Necula, Sorin Ștefan Șușnea, Sophia Constantinescu, An­­drei Daniel Nichifor, Cristian Daniel Ivan, Alecsandra Cristea, Ștefan Gavriloiu, Maria-Teodora Oancea, Elena Bianca Purice, Luca Stanciu, Luca-­Alexandru Rudnitchii, Bogdan-Cristian Miholcea, Radu Ionuț Paraschiv, coordonați de prof. Roxana Carmen Ionescu, prof. Mariana Georgeta Ciobanu, prof. Florina Voicu.

Rezultatele obținute de elevii noștri în această competiție au fost:

 • locul III – Ștefan Gavriloiu;
 • mențiune II – Mario Andrei Călinescu-Necula.

Competiția International Trade Exhibition, desfășurată pe parcursul a două zile (17 și 18 aprilie a.c.), a fost sponsorizată de companiile Fed EX, New York Life Foundation și Capital One. În cadrul acestei competiții, elevii Colegiului Economic Virgil Madgearu din București au participat cu două firme de exercițiu și ambele au fost premiate:

 • premiul I Gold la secțiunea (în cadrul secțiunii integratoare) „Booth Design“ și premiul II Silver la secțiunea „Best Sales Pitch“ – FE Bespoke Events Bucharest SA, având ca obiect de activitate servicii evenimente, în componența: David Daniel Moldoveanu, ­Șerban Cristian Perianu, Mario-Andrei Călinescu-­Necula, Constantinescu Sophia, Radu Ionuț Paraschiv, coordonați de prof. Roxana Carmen Ionescu, prof. Ioana Adelina Necșuțu, prof. Florina Voicu, prof. Mariana Georgeta Ciobanu;
 • premiul III la secțiunea „Best Sales Pitch“ – FE Traveling Around The World SRL, având ca obiect de activitate agenție de turism, în componența Sorin Ștefan Șușnea, Andrei Daniel Nichifor, Cristian Daniel Ivan, Alecsandra Cristea, Ștefan Gavriloiu, Maria-Teodora Oancea, Elena Bianca Purice, Luca Stanciu, Luca-Alexandru Rudnitchii, Bogdan-Cristian Miholcea, coordonați de prof. Mariana Georgeta Ciobanu, prof. Roxana Carmen Ionescu, prof. Ioana Adelina Necșuțu, prof. Nicoleta Valentina Băloi, prof. Florina Voicu.

Aprecieri pentru promovarea imaginii țării și a școlii românești

Pe parcursul întregii participări la Youth Business Summit 2023, standurile Colegiului Economic Virgil Madgearu din București au fost vizitate de oficialități ale Consulatului General al României la New York, care au discutat cu elevii și cu profesorii coordonatori, apreciind modul în care promovează imaginea țării și a școlii românești. Delegația de elevi și de profesori de la Colegiul Economic Virgil Madgea­ru din București a fost invitată la sediul Consulatului General al României din New York, unde s-a bucurat de o deosebită atenție din partea oficialităților române.

Dovezi ale dimensiunii formative a învățământului economic românesc

Activitățile practice ale elevilor Colegiului Economic Virgil Madgearu din București derulate cu ocazia manifestării expoziționale internaționale din acest an de la New York au reflectat abilitățile și competențele dobândite în cadrul orelor din programul educațional „Firma de exercițiu“, prin valorificarea capacității de comunicare în mai multe limbi străine, prin aptitudini de negociere și de realizare a tranzacțiilor comerciale.

Spiritul antreprenorial, creativitatea și cunoașterea potențialului economic al unei zone sau al unui produs, reflectate prin promovarea unei idei sau a produsului respectiv, sunt dovezi certe ale dimensiunii formative a învățământului economic românesc.

Mileniul III generează o lume a schimbărilor permanente. Domeniul educației este într-o continuă căutare și înnoire pentru a face față provocărilor actuale, deosebit de complexe atât pentru profesori, cât și pentru elevi. Pornind de la realitatea școlii de azi, când elevii, la finalul studiilor, trebuie să dovedească anumite competențe pentru a se integra socio-profestional, iar pentru a ajunge la nivelul de competență într-un anumit domeniu, trebuie să parcurgă mai multe etape, se reclamă imperios nevoia de schimbare a modului în care este percepută învățarea. Provocările cu care se confruntă sistemul actual de învățământ în ceea ce vizează pregătirea practică a elevilor necesită o schimbare în această direcție, iar modelul Firmei de Exercițiu asigură realizarea acestui demers.

Utlizarea metodei didactice „Firma de exercițiu“, concept didactic bazat pe învățarea prin practică, permite realizarea unei educații bazate pe competențe- cheie. Firma de exercițiu este o modalitate inovativă-interactivă de predare, prin crearea în cadrul echipei de elevi a unei firme virtuale, respectând principiile de lucru ale unei firme reale.

Caracteristicile firmei de exercițiu:

 • funcționează ca un laborator pentru pregătirea teoretică și practică economică;
 • își desfășoară activitatea ca o firmă reală, dar cu bani și mărfuri virtuale, în conformitate cu practica și legile specifice economiei naționale;
 • formează cunoștințe despre locul de muncă, sub conducerea metodolo­gică a profesorului;
 • oferă posibilitatea de a implica în procesul de învățare experți din sfera practică;
 • deciziile greșite, care în realitate ar crea probleme serioase, nu au astfel de urmări în cazul unei firme de exercițiu, dar oferă situații de învățare.

Didactica modernă se orientează spre formarea unei personalități active, pregătită pentru viața practică; astfel, în cadrul Firmei de Exercițiu, elevii pot obține mai multe competențe antreprenoriale precum:

 • Elaborarea unui plan de afaceri;
 • Elaborarea și realizarea cercetărilor de marketing;
 • Elaborarea misiunii, obiectivelor, structurii organizației;
 • Elaborarea CV-urilor, scrisorilor de intenție, ordine de angajare, rapoarte de activitate etc.;
 • Perfectarea actelor contabile;
 • Lucrul la calculator și alte mijloace IT etc.

Procesul general de predare-învățare a unității de curs „Firma de exercițiu“ este elaborat în contextul sistemului de compe­tențe pentru învățământul preuniversitar. Prin crearea rețelei firmelor de exercițiu elevii stabilesc contacte cu alți parteneri de afaceri din cadrul Firmelor de Exercițiu din țară și de peste hotare, prin participarea la târguri naționale și internaționale ale firmelor de exercițiu, astfel această me­­todă de învățare își dovedește eficiența și eficacitatea în contexte combinate (formal, nonformal, informal). În cadrul orelor de firmă de exercițiu se implementează în mod activ competențele-cheie, deprinderi și atitudini adecvate contextului generat de mediul de afaceri: gândire critică, creativitate, rezolvare de probleme, evaluarea riscului, luarea deciziilor, managementul constructiv al emoțiilor.

Metoda didactică „Firma de Exercițiu“ posedă un pronunțat caracter aplicativ, fapt demonstrat prin opotunitatea oferită elevilor de a participa la târgurile firmelor de exercițiu și în același timp presupune accentuarea dimensiunii acționale în formarea personalității elevului. Curriculumul național aplicat la clasa a XI-a și a XII-a în liceele econo­mice permite învățarea centrată pe elev și are o abordare practică de învățare prin acțiune, impune utilizarea metodelor și tehnicilor de predare-învățare care stimulează implicarea activă a elevului în procesul educațional și asumarea responsabilităților pentru propria formare.

În acest context, în cadrul Colegiului Economic Virgil Madgearu din București, din anul 2009 este pus în practică Proiectul educațional „Din școală în viață prin firma de exercițiu New York, SUA“, în care elevii colegiului au posibilitatea de a participa, cu propriile firme de exercițiu, la competițiile organizate în New York, SUA, de Virtual Enterprises International în cadrul Târgului Internațional al Firmelor de exercițiu „Youth Business Summit“.

Proiectul educațional „Din școală în viață prin firma de exercițiu New York, SUA“ înseamnă pentru elevii implicați în derularea acestuia o lecție exemplară re­­feritoare la diversitate, sub toate aspectele ei (socială, culturală, antreprenorială), iar faptul că aceștia pot intra în contact direct cu elevi din alte țări le oferă șansa de a-și însuși nu doar cunoștințe și valori de inter-relaționare și cu caracter civic, de cetățenie democratică, ci și atitudini de același tip, precum și competențe profesi­onale și transversale precum cele de co­municare în limba maternă sau în limbi străine, competențe digitale sau de a în­văța să înveți, ori competența de a integra cunoștințele în structuri și sisteme noi.

Întreaga experiență acumulată de participanți la această competiție, elevi și cadre didactice, va fi prezentată în cadrul unui amplu program de diseminare la nivelul învățământului economic bucureștean și național.

prof. Roxana Carmen IONESCU – director Colegiul Economic Virgil Madgearu din București

Articol publicat în nr. 41-42-43 al revistei Tribuna Învățământului