Excelența în educație are nevoie de parteneriate între societățile științifice profesionale și Ministerul Educației

Excelența în educație are nevoie de parteneriate între societățile științifice profesionale și Ministerul EducațieiSfârșitul secolului al XIX-lea a adus, prin influența extraordinară a lui Spiru Haret în guvernarea României, un suflu generic pentru școala românească. Analizele adânci făcute de acesta, legile izvorâte ca urmare a prestigiului său, au marcat toată dezvoltarea următoare a educației în România. Simțim și azi urma acestui minunat demers al primului matemati­cian român cu doctorat la cea mai importantă școală de cerecetare atunci, a lumii, Franța (să nu uităm că Poincare, geniul matematic al trecerii dintre secole, era referent la susținerea tezei).

Este evident că nașterea Gazetei Matematice și a concursului matematic anual, inițiat în anii de ministeriat ai lui Haret, a pornit în acea perioadă din dorința tinerilor ingineri și matematicieni de atunci de a reforma calitativ accesul la învățământul superior tehnic, ne­­cesar României din primul regat. A fost un moment important al istoriei culturii românești acel 15 septembrie 1895, data primului număr al Gazetei, coincizând cu inaugurarea podului de la Cernavodă, unde redactorii fuseseră ingineri proiectanți. Ce dovadă mai înălțătoare de istorie a relației matematică-educație-viață practică, decât că primul sediu al Gazetei a fost în clădirea în care funcționa și bi­­roul de proiectare al podului Saligny sau faptul că sigla Societății de Științe Matematice este fotografia primului portal al podului.

Gazeta Matematică și stâlpii ei, cum îi numim noi pe acești întemeietori, ulterior personalități științifice sau politice ale României mari (v. Gazetamatematica.ro), au fost în cele mai bune relații cu diriguitorii școlii românești din acea perioadă, indiferent de apartenențele politice. Nu se numea parteneriat, nu se semnau documente de colaborare, dar era o înțelegere respectată și onorată.

Amintirile consemnate în analele Societății sau ale istoricilor matematicii amintesc că primele concursuri inițiate de Gazeta Matematică începând cu 1904, germenele olimpiadei de azi, erau promovate prin Ministerul Școalelor de atunci.

de Radu Gologan – prof. univ. dr., președinte SSMR

Articolul integral poate fi citit în Tribuna Învățământului, nr. 27 – martie 2022