Evaluări și avize de ultimă oră pentru programe și domenii de studii universitare

Evaluări și avize de ultimă oră pentru programe și domenii de studii universitare

Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) anunță că în ultima ședință din 2022 „au fost validate rezultatele evaluărilor și avizelor acordate pentru programele/domeniile de studii universitare și pentru instituțiile de învățământ superior, au fost realizate informări despre participarea reprezentanților ARACIS la evenimente și activități naționale și internaționale și au fost luate decizii legate de funcționarea internă a Agenției”. Reținem din temele și hotărârile de interes adoptate:

I. Asigurare externă a calității – proceduri, evaluări, avize acordate; Consiliul a analizat și a validat rezultatele evaluărilor externe pentru 52 programe de studii universitare de licență; două programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică; un program pregătitor de limba română pentru cetățenii străini; 5 programe de studii universitare de masterat; 13 domenii de studii universitare de masterat; două domenii de studii universitare de doctorat; o evaluare instituțională.

Lista completă a rezultatelor evaluărilor este disponibilă la adresa: https://www.aracis.ro/hotarari-22-12-2022/

Avizele acordate și propunerile ARACIS vor fi transmise Ministerului Educației, conform reglementărilor în vigoare. Pentru evaluările care se vor desfășura în următoarea perioadă a fost aprobată componența comisiilor de evaluare externă a programelor de studii universitare de licență, a domeniilor de studii universitare de masterat și doctorat. Programul următoarelor vizite de evaluare se stabilește pentru fiecare săptămână și poate fi consultat pe pagina web a Agenției, la secțiunea Noutăți.

II. Proiecte

În data de 28 noiembrie a avut loc a doua întâlnire de lucru a comitetului director transnațional din cadrul proiectului Implementation and Innovation in QA through Peer Learning (IMINQA), finanțat prin Programul ERASMUS+, în care ARACIS are calitatea de partener. La întâlnirea, desfășurată online, au participat, din partea ARACIS, prof. univ. dr. ing. Daniela-Cristina Ghițulică, director general și manager al proiectului IMINQA, prof. univ. dr. ing. Iordan Petrescu și ing. Petrișor-Laurențiu Țucă, experți în cadrul proiectului, alături de personalul administrativ și financiar din cadrul echipei de proiect, reprezentat de Ștefania-Maria Armășelu și Ioana-Georgiana Popescu, inspectori de specialitate.

III. Cooperare națională și internațională

Consiliul ARACIS a aprobat alocarea fondurilor necesare pentru organizarea întâlnirii Comitetului director al Rețelei Central-Est Europene a Agențiilor de Asigurarea Calității în Învățământul Superior – CEENQA, în perioada 28-29 aprilie 2023, la Universitatea Transilvania din Brașov, precum și pentru găzduirea următoarei întâlniri a Comitetului de certificare EUR-ACE al Rețelei Europene pentru Acreditarea Educației în Inginerie – ENAEE,  în data de 26 mai 2023, la sediul ARACIS.

Consiliul a aprobat realizarea demersurilor pentru adeziunea ARACIS, în calitate de membru afiliat, la Consiliul pentru educație doctorală al Asociației Europene a Universităților (EUA Council for Doctoral Education – EUA CDE). EUA-CDE este cea mai mare rețea europeană din domeniul educației doctorale, reunind cea mai numeroasă comunitate de specialiști și lideri din domeniul academic, din peste 260 de universități și instituții care vizează în activitatea lor aspecte legate de educația doctorală și formarea în cercetare, din 36 de țări.

În perioada 29 noiembrie-20 decembrie, reprezentanții ARACIS au participat la mai multe  evenimente și grupuri lucru din domeniul asigurării calității învățământului superior. Astfel, în data de 29 noiembrie, prof. univ. dr. ing. Simona Lache, director al Departamentului de acreditare al ARACIS, a participat la ședința lunară a board-ului Rețelei Internaționale a Agențiilor de Asigurare a Calității în Învățământul Superior – INQAAHE, iar în 30 noiembrie, a participat la webinarul organizat de INQAAHE, cu tema International Standards and Guidelines (ISGs): towards diversification, relevance, transformation, and recognition.

În data de 30 noiembrie, prof. univ. dr. ing Daniela-Cristina Ghițulică, director general și prof. univ. dr. ing. Iordan Petrescu, consilier, au participat la cea de-a doua întâlnire, desfășurată online, a Grupului Tematic pentru Asigurarea calității (Thematic Peer Group C on Quality Assurance – TPG C), stabilit în cadrul Grupului de Monitorizare a Procesului Bologna (Bologna Follow-Up Group – BFUG). În cadrul întâlnirii, prof. univ. dr. ing. Iordan Petrescu a susținut o prezentare cu titlul Digitalizarea proceselor de asigurare a calității.

În 2 decembrie, conf. univ. dr. Octavian-Mădălin Bunoiu, președintele ARACIS, a participat la sesiunea de formare a studenților evaluatori membri ai Registrului Uniunii Europene a Studenților – ESU (Autumn Training of the European Students’ Union’s Quality Assurance Student Experts Pool), în cadrul căreia a prezentat modul în care părțile interesate, și în mod special studenții, sunt reprezentate în cadrul ARACIS și în procesele de evaluare.

În perioada 12-13 decembrie, prof. univ. dr. ing. Daniela-Cristina Ghițulică, director general al ARACIS și Vicepreședinte al Asociației Europene pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior – ENQA, a participat la Adunarea Generală ENQA, organizată la Bruxelles (Belgia).

IV. Funcționare internă a agenției

Consiliul a validat rezultatele concursului de selectare a reprezentanților angajatorilor în comisiile de experți permanenți de specialitate. Având în vedere că, în prezent, există comisii de experți permanenți de specialitate a căror componență este incompletă, precum și că mandatele cu o durată de 4 ani ale unor membri vor expira la 31.01.2023, Consiliul a aprobat declanșarea concursului pentru selectarea membrilor cadre didactice în comisiile de experți permanenți de specialitate, în vederea ocupării locurilor vacante.

Totodată, Consiliul a aprobat Raportul privind implementarea sistemului de control intern managerial în cadrul agenției precum și bugetul estimativ pentru anul 2023.