Evaluarea anuală a cadrelor didactice, în funcție de folosirea tehnologiei informației la lecții

FLORIN ANTONESCU

Folosirea tehnologiei informației la lecții de către cadrele didactice și evaluarea performanței lor curente devin obligatorii odată cu intrarea în vigoare a reglementării în acest sens: Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 4247/13 mai 2020 privind modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6143/2011, a apărut în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413/19.V.2020, pp. 3-15.

Predarea și notarea, posibile online

Metodologia de evaluare a personalului didactic include de acum între criterii și „folosirea tehnologiei informației și comunicațiilor – TIC în activitatea de proiectare didactică”; „proiectarea activităților-suportpentru învățarea în mediul online și a instrumentelor de evaluare aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactică”; „utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor online”; „utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învățământ în vederea optimizării activităților didactice, inclusiv utilizarea TIC”; „organizarea și desfășurarea activităților didactice, curriculare și extracurriculare în mediul școlar, extrașcolar și în mediul online”, „utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor online”; „realizarea și aplicarea unor instrumente de evaluare a activității online, valorizarea rezultatelor evaluării și oferirea de feeback fiecărui elev”.

Ținuta și limbajul, criterii de evaluare a profesorilor

Același act normativ cuprinde o serie de cerințe nou introduse pentru evaluare referitioare la contribuția la dezvoltarea instituțională prin promovarea ofertei educaționale, dezvoltarea de parteneriate, programe de prevenire a violenței, respectarea normelor de sănătate etc.

De asemenea, pentru evaluarea personalului didactic sunt incluse criterii de performanță din zona conduitei profesionale, precum „manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, compoertament)”; „respectarea și promovarea deontologiei didactice (normelor deontologice)”.

Anexele ordinului ministerial prezintă fișa-cadru de autoevaluare/evaluare în vederea acordării calificativului anual pentru cadre didactice fișa-cadru a postului pentru cadre didactice din învățământul preuniversitar, precum șifișele respective pentru profesor documentarist.